headerphoto

Vítejte na oficiálních stránkách obcí Žehušice a Bojmany


Vítejte na oficiálních stránkách obcí Žehušice a Bojmany, které leží asi 10 km východně od Kutné Hory. Obce leží v nadmořské výšce asi 220 m.n.m. na řece Doubravě. Okolí Žehušic a Bojman bylo osídleno již v době kamenné, první písemné zmínky pocházejí již ze 14.století.


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Více informací naleznete na Úřední desce.

Zápis ze zasedání ZM ze dne 8. července 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Žehušice naleznete na vývěsce elektronické úřední desky.

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

Městys Žehušice dává výzvu k podání cenové nabídky na akci "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu při MŠ Žehušice". Jedná se o dodání herních prvků a poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací.

Jungle trip 2014 aneb žehušická neckiáda

V sobotu 5. července 2014 uspořádali naši mladí a neklidní z klubovny ZHS další ročník soutěže "Jungle trip 2014 aneb žehušická neckiáda - postav loď, pojeď, vyhraj".

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

Městys Žehušice dává výzvu k podání cenové nabídky na akci "Děti, pojďte ven!". Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka herních prvků na dětské hřiště dle zadávací dokumentace.

Velký den malých záchranářů

V sobotu 31. května 2014 uspořádala TJ Sokol Žehušice ve spolupráci s
21. základnou taktického letectva Čáslav Den dětí. Děti si zasoutěžily jako malí záchranáři a zároveň se seznámily se záchranáři profesionály.

Výsledky voleb do EP 2014

Výsledky voleb do EP za Žehušice a Bojmany naleznete na níže uvedených odkazech.

7. jezdecké hobby závody Žehušice

V sobotu 17. května 2014 se na jezdeckém kolbišti za ZŠ v Žehušicích konaly již tradiční 7. jezdecké hobby závody.

Práce našich hasičů

Dne 13. dubna 2014 probíhala u řeky Doubravy zkouška opravené staré hasičské stříkačky. Jak je vidět - máme v řadách našich hasičů nejen nadšence, ale také šikovné chlapy.

Stavění máje a pálení čarodějnic 2014

Letos v poslední dubnový den uspořádala TJ Sokol Žehušice spolu s SDH Žehušice společnou akci. Mladí členové Sokola stavěli před hasičskou zbrojnicí máj, po úspěšném zvládnutí úkolu jsme se přesunuli na hřiště V Topolech, kde jsme si všichni společně užili pálení čarodějnic.

Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Více informací naleznete na Úřední desce.

Josefovská zábava 2014

V sobotu 22. března 2014 připravily místní spolky TJ Sokol Žehušice a SDH Žehušice pro všechny příznivce dobré zábavy a hudby již třetí Josefovskou zábavu. Akce se konala na sále restaurace U Jelena.

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu

Od 1. dubna 2014 do 30. listopadu 2014 bude svážen na střídačku komunální odpad a bioodpad. Svozovým dnem zůstává pátek.
První svoz bioodpadu proběhne v pátek 4. dubna 2014 (sudý týden), následující pátek 11. dubna 2014 (lichý týden) bude svážen komunální odpad a pak se to bude již pravidelně střídat.
Pokud ještě někdo z Vás nemá nádobu na bioodpad a měl by o ni zájem, je nutné si ji vyzvednout na OÚ Žehušice nejpozději do konce března.

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy nařizuje k tlumení a šíření varroázy včel mimořádná veterinární opatření.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Na vývěsce úřední desky najdete veřejnou nabídku pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům uveřejněnou Státním pozemkovým úřadem dne 21. března 2014.

Velká gratulace !!!

Mladší žákyně ze Základní školy Jana Václava Sticha – Punta v Žehušicích vyhrály celorepublikový turnaj ve florbale a staly se mistryněmi České republiky v dívčí kategorii III. Gratulujeme !!!

Tříkrálová sbírka - doplnění fotografií

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 14 136,- Kč. Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme za vstřícnost a obětavost. Záměr Oblastní charity Kutná Hora na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2014 naleznete v příloze.

Dále v příloze naleznete poděkování Oblastní charity Kutná Hora a jednotlivé výtěžky v obcích Kutnohorsko - Poděbradského vikariátu.

Zápisy ze zasedání valné hromady SDH v Žehušicích

Zasedání první valné hromady se konalo dne 25. dubna 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Žehušice. Přítomní se mj. usnesli na založení Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích jako organizační jednotky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zasedání druhé valné hromady se konalo dne 2. února 2014 od 18.00 hodin v Pizzerii Pod Kostelem v Žehušicích.

Dětský karneval

V neděli 9. února 2014 uspořádala TJ Sokol Žehušice akci pro děti s názvem Dětský karneval - odpoledne plné her, soutěží, písniček a tancování.

Fotografie z XXXI. Slavnosti lesního rohu

Sekce Fotogalerie byla doplněna o fotografie z XXXI. Slavnosti lesního rohu, konané v loňském roce. Fotografie poskytl pan Mgr. Josef Hladík.

Hasiči - výroční valná hromada okrsku č.1 Kutná Hora

V pátek 7. února 2014 se v Žehušicích v Pizzerii Pod Kostelem uskutečnila výroční valná hromada kutnohorského okrsku č.1.

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky.

Hledáme kronikáře

Městys Žehušice hledá obětavého kronikáře pro vedení kroniky naší obce. Prosíme zájemce, aby se přihlásili co možná nejdříve na OÚ v Žehušicích.

Důležité upozornění pro občany - provoz v obytné zóně

Přečtěte si prosím informace týkající se provozu v obytné zóně, zejména odstavec týkající se rychlosti a stání vozidla.

Poplatky na rok 2014

Sazebník poplatků na rok 2014 naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok 2013, aby tak neprodleně učinili !

Vítání občánků

Na konci září jsme přivítali na obecním úřadě v Žehušicích sedm nových občánků.

Hasičská brigáda

V měsíci říjnu proběhla další brigáda na hasičárně. Zabetonovali jsme vjezd do garáže a odizolovali jsme část základů. Také jsme odstranili dřevěnou přístavbu za hasičárnou.
Všem účastníkům patří velký dík.

Magická noc 2013

V sobotu 2. listopadu 2013 uspořádala TJ Sokol Žehušice pro děti tradiční akci s názvem Magická noc.

Výsledky voleb do PS v Žehušicích a Bojmanech

Výsledky voleb do PS za Žehušice a Bojmany naleznete na níže uvedených odkazech.

Den otevřených dveří na ČOV

Na čističce odpadních vod v Žehušicích proběhl dne 26. září 2013 Den otevřených dveří, který byl spojen s odborným výkladem zástupce zhotovitele firmy TopolWater Čáslav.

Hasičské cvičení v naší obci

V neděli 6. října 2013 se v naší obci uskutečnilo hasičské cvičení Kutnohorského okrsku č. 1 za účasti jednotek požární ochrany z obcí Žehušice, Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem a jako hosté požární jednotky z obcí Kojice a Starý Kolín.

Informace pro občany - mapový portál GEOSENSE

Na naše internetové stránky byl umístěn odkaz v podobě banneru (na úvodní stránce pod levým menu) na mapový portál GEOSENSE, který Vám umožní přístup do veřejně dostupných databází geografických dat, přístup k údajům z katastru nemovitostí apod.
Další informace a aplikace budou postupně navěšovány. Více informací o tomto portále naleznete v zářijovém čísle našeho Čtvrtletníku.

Nová autobusová zastávka U Křížku

Nová autobusová zastávka U Křížku bude zprovozněna od 1. září 2013.
Na nové zastávce budou zastavovat veškeré školní autobusy a ranní spoj do Kutné Hory s tím, že vynechá zastávku u OÚ v Žehušicích. Jízdní řády
Kutná Hora-Vrdy a Čáslav-Chvaletice naleznete níže pod tímto oznámením.

Veřejná vyhláška - územní plán Žehušice

Městys Žehušice oznamuje, že zastupitelstvo městyse Žehušice na svém jednání dne 9. července 2013 schválilo a vydalo územní plán Žehušice.

Nové dětské hřiště v lokalitě Za Humny

Na akci "Dětské hřiště v lokalitě Za Humny" byla v únoru podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy venkova. Dotace nám však nebyla přidělena. Na základě jednání s firmou Enlino Consulting a.s. bylo domluveno, že výstavbu nového dětského hřiště zafinancuje.
Společnosti Enlino Consulting a.s. děkujeme za jejich vstřícnost, štědrost a velkorysost. Velmi si tohoto počinu vážíme a pevně věříme, že dětské hřiště, které v naší obci chybělo mnoho let, bude sloužit k radosti a potěšení našich dětí.
V pátek 28. června 2013 bylo hřiště slavnostně otevřeno pro veřejnost. Výstavbu provedla firma Tewiko Systems s.r.o.

Projekt Nevyhazujto.cz

Nosnou myšlenkou projektu Nevyhazujto.cz je to, že věc, kterou člověk nepotřebuje a chce ji vyhodit, se může hodit druhému člověku. Darujme ji za odvoz. Ušetřeme sobě práci, druhému peníze a přírodě energii.
Užitečnost tohoto projektu by mohla přijí vhod mnoha lidem, zejména v současné době v souvislosti s povodněmi. Pomozte lidem postiženým povodněmi a darujte věci, které už nepotřebujete.

Upozornění pro majitele pozemků

Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona o rostlinolékařské péči povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů.

Evidence pálení rostlinného materiálu

Již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Více informací naleznete na vývěsce elektronické úřední desky.

Třídění odpadů

V prostorách OÚ Žehušice jsou k dispozici kontejnery na sběr nepotřebných baterií (kromě autobaterií), drobných elektrozařízení (kalkulačky, telefony, rádia, TV přijímače, monitory od PC, apod) a žárovek.
Na dvoře OÚ Žehušice jsou umístěny kontejnery na papír, plasty, sklo, tetrapak a textil.
Dále se na dvoře OÚ Žehušice nachází sběrný barel na použitý fritovací a rostlinný olej. Prosíme všechny obyvatele, aby nevylévali použitý olej do odpadu splaškové kanalizace. Tento olej způsobuje zanášení kanalizace a čističky odpadních vod a může zapříčinit i poruchy na těchto zařízeních. Cena za tyto opravy se pak samozřejmě promítne do ceny stočného pro všechny obyvatele.
Bioodpad směřujte na vyhrazené místo u řeky v dolní části obce (vedle ČOV), větve a veškerý dřevní odpad potom na hromadu určenou ke spálení o čarodějnicích - za hřištěm V topolech.
Sbírka použitého ošacení - oblečení noste zabalené do igelitových pytlů či krabic na OÚ Žehušice v průběhu celého roku.

Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat
o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Služba je funkční na OÚ v Žehušicích od 11.10.2010.


kontakt

Adresa
Úřad městyse Žehušice
Hlavní 53
Žehušice
285 75

poloha obce na mapě

tel. : 327399114
fax : 327399340
e-mail : obec@zehusice.cz
číslo účtu : 443542319/0800

Úřední hodiny
pondělí, středa
8.00 - 11.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.


aktualizace stránek

17. 7. 2014
Úřední deska - počet podpisů na peticích pro volby do ZM Žehušice
17. 7. 2014
Úřední deska - seznam nemovitostí (neznámý vlastník)
10. 7. 2014
Úřední deska - zápis ze zasedání ZM
8. 7. 2014
Úřední deska - veřejná zakázka
8. 7. 2014
Úřední deska - omezení dodávky elektřiny
6. 7. 2014
Fotogalerie - Jungle trip 2014 aneb žehušická neckiáda
1. 7. 2014
Úřední deska - zasedání ZM
26. 6. 2014
Úřední deska - protokol o vzorku pitné vody
25. 6. 2014
Žehušická neckiáda
20. 6. 2014
Úřední deska - veřejná zakázka
16. 6. 2014
Úřední deska - zasedání ZM
12. 6. 2014
ČTVRTLETNÍK - přidáno červnové číslo
8. 6. 2014
TJ Sokol Žehušice - Velký den malých záchranářů (doplnění fotografií)
6. 6. 2014
Úřední deska - závěrečný účet za rok 2013
30. 5. 2014
Pozvánka na XXXII. Slavnost lesního rohu
30. 5. 2014
TJ Sokol Žehušice - upozornění
26. 5. 2014
Úřední deska - zápis ze zasedání ZM
26. 5. 2014
Aktuálně z OÚ, Úřední deska - výsledky voleb do EP
20. 5. 2014
TJ Sokol Žehušice - dětský den
20. 5. 2014
7. jezdecké hobby závody ( foto )
18. 5. 2014
TJ Sokol Žehušice - zájezd do parku Mirakulum
12. 5. 2014
Aktuálně z OÚ - uzavření OÚ a MŠ
Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
Úřední deska - zasedání ZM
10. 5. 2014
Hasiči - práce našich hasičů
7. jezdecké hobby závody
7. 5. 2014
Úřední deska - volby do EP
4. 5. 2014
TJ Sokol Žehušice, Hasiči - stavění Máje a pálení čarodějnic 2014
1. 5. 2014
Aktuálně z OÚ - omezení dodávky elektřiny
1. 5. 2014
TJ Sokol Žehušice - oznámení
25. 4. 2014
TJ Sokol Žehušice, Hasiči - stavění Májky, pálení čarodějnic


počasí

Meteoradar CHMInávštěvnost stránekpropagační materiály