Navigace

Obsah

Sběr starého železa a elektroodpadu

V sobotu 16. 4. 2016 se tři členové místního SDH Žehušice zúčastnili projektu ,, Ukliďme zemi, ukliďme Česko, ukliďme Žehušice“. Během dopoledních hodin se ve spolupráci s širokou veřejností podařilo vyčistit skalku a lesík v okolí zdejší ZŠ.

V neděli 17. 4. 2016 naši dobrovolní hasiči svozili na sběrný dvůr velké množství elektroodpadu jak ze Žehušic tak z Bojman. Při té příležitosti proběhl také sběr starého železa a šrotu.  Zisk z následného prodeje bude použit na dovybavení místní jednotky SDH. Pozitivem bylo, že mezi nás vstoupil první ,,mladý člen“ a pevně věříme, že ho v brzké době budou další následovat.