Obsah

Cesta ke kostelu 2011

V letošním roce jsme se z podnětů žehušických občanů rozhodli věnovat sbírku pořádanou již potřetí na Tři krále obnově hlavní cesty ke kostelu sv. Marka. Musím smeknout před lidmi, kteří do sbírky přispěli, ale také před našimi členy, kteří se zúčastnili dobrovolné brigády pořádané ve dvou sobotách, 9. a 16. dubna.

TJ Sokol Žehušice tentokrát také zajistila a uhradila občerstvení pro všechny dobrovolníky.
Ten správný punc celé akci dodal v neděli po Velikonoční mši svaté pan farář Jan Kmoníček, který obnovenou cestu vysvětil a vyjádřil přání, aby sloužila dlouho a ku prospěchu všech.

Předseda TJ Sokol Žehušice Mgr. Linda Johanidesová