Obsah

Cvičení pro maminky

Cvičení pro maminky s dětmi šk. rok 2009/2010
V letošním školním roce opět probíhá cvičení maminek s dětmi pod vedením
Ing. Zuzany Havlíkové Heřmánkové. Každou středu se od 9.30 v tělocvičně místní ZŠ rozléhá nadšený výskot dětí doprovázený říkadly a písničkami, které již mnozí nejmenší dobře znají.

Atmosféra je tu vždy báječná, o čemž svědčí rozrůstající se zájem dalších maminek z blízkého i vzdálenějšího okolí