Obsah

Kříž 2009

Slavnostní odhalení obnoveného dřevěného kříže se uskutečnilo v neděli 6. září 2009 u křižovatky žehušická škola - Rohozec. Vysvěcení kříže provedl pan farář Jan Kmoníček.
Pan Miroslav Brouček vystřihl siluetu Krista z titanzinkového plechu. Slečna Zuzana Rumlová pracovala na grafickém znázornění postavy (samotná malba).

Pan Norbert Houska posléze provedl výrobu samotného kříže. Určitě stojí za zmínku i to, že všichni výše jmenovaní pracovali na obnově kříže bez nároku na honorář. Z Tříkrálové sbírky se hradil pouze materiál.
Je také třeba zmínit pomoc dalších dobrovolníků, kteří se podíleli na přípravě samotného místa, kde je nyní kříž u silnice umístěn.