Obsah

Oprava pomníku 2010

TJ Sokol Žehušice uspořádala v lednu roku 2010 Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek ve výši 17 014 Kč byl určen na vyčištění samotného pomníku, obnovu písma, výsadbu nových rostlin a dřevin, opravu betonových pilířků a nátěr oplocení.

Původní stav pomníku můžete vidět na následujících dvou obrázcích.