Obsah

Rozsvícení vánočního stromečku 2009

První adventní neděli měli žehušičtí občané příležitost sejít se u rozsvícení společného vánočního stromečku. Tato tradice byla trochu pozapomenuta, takže věříme, že se stane opět pravidlem. Stromeček (věnovaný panem Janem Procházkou z Vilémovic) byl zkrášlen ozdobičkami vyrobenými dětmi z místní MŠ a ZŠ, dětský sbor pod vedením paní Lenky Macháčkové a Aleny Mátlové zazpíval za doprovodu elektronických varhan krásné koledy a paní Jana Suchánková upekla a nabídla přihlížejícím voňavé domácí vánočky.

Paní Zuzana Havlíková Heřmánková poděkovala za TJ Sokol Žehušice za přízeň občanů a také sponzorů, kteří během letošního roku podporovali sokolské akce, a popřála všem zúčastněným pohodové a veselé Vánoce.