Obsah

Rozsvícení vánočního stromečku 2011

Již potřetí jsme se všichni sešli, abychom přivítali začátek adventu a vánočně se naladili. Letošní "rozsvícení stromečku" bylo jako již tradičně zpestřeno vystoupením dětského pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové a tentokrát vystoupily také starší děti z naší MŠ, které krásně předvedly pásmo vánočních říkanek pod vedením paní učitelky Veroniky Nagyové.

Paní starostka krátce pohovořila o významu Vánoc pro každého z nás a poděkovala jménem městyse Žehušice a TJ Sokol Žehušice za přízeň všem, kteří podporují jak finančně, tak svou účastí akce pořádané během roku v naší obci.