Obsah

Tříkrálová sbírka 2009

V neděli 11. ledna 2009 se uskutečnila pod záštitou TJ Sokol Žehušice Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek ve výši 14 330 Kč je věnován na obnovu dřevěného kříže, který stával u silnice směrem k obci Rohozec. Poděkování patří dětem, jejich doprovodu a rodičům, kteří se na organizaci sbírky podíleli (v takovém mrazu zpívat a zvesela přát štěstí v novém roce, to si zaslouží obdiv).