Obsah

Tříkrálová sbírka 2011

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší sbírky konané v neděli 9.1.2011. A poděkování patří též všem malým koledníkům, na které se v příštím roce zase moc těšíme. Výtěžek sbírky ve výši 18 361 Kč bude tentokrát určen na obnovu hlavní cesty ke kostelu sv. Marka.

Z vašich příspěvků se již podařilo obnovit dřevěný kříž a také upravit okolí Pomníků padlým v Žehušicích a Bojmanech. Velmi vám děkujeme, že se podílíte na obnově a zkrášlování naší obce.
Za TJ Sokol Žehušice předsedkyně Linda Johanidesová.