Obsah

Tříkrálová sbírka 2013

OÚ Žehušice a TJ Sokol Žehušice velmi děkuje občanům, kteří v letošní Tříkrálové sbírce ukázali, že se slova jako pomoc bližnímu, vstřícnost a štědrost nejsou u nás v Žehušicích prázdnými pojmy. Díky vám všem se vybralo krásných 15 746 Kč.

Tyto finanční prostředky budou využity Oblastní charitou Kutná Hora na tyto projekty: provoz Klubu Atrium pro seniory v Trebišovské ulici, provoz bezbariérového mikrobusu Globus, který zajišťuje dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením, dokončení stavebních úprav ve Středisku rané péče, podpora programů pro rodiče s dětmi v Rodinném centru Kopretina v Čáslavi, aktivity pro děti ve středisku Domek a práci dobrovolníků v nemocnici a domově důchodců také v Čáslavi.
Děkujeme také malým koledníkům, kteří i v ne příliš pěkném počasí všem občanům přišli svou písničkou popřát vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce.
Takže ještě jednou velké díky všem dárcům, kteří svými příspěvky podpořili dobrou věc. Velmi si vaší vstřícnosti a lidské solidarity vážíme.