Obsah

Vynášení Zimy 2009

V neděli dne 29. března 2009 jsme vynášeli paní Zimu ze vsi. Vše začalo na prostranství kousek od místního hřbitova, kde děti za pomoci dospělých postavily a ozdobily slaměnou figurínu ženy (říká se jí také smrtka, morena, mařena) a muže (mužská podoba smrti - smrťák, mařoch).

Ke zhotovení figurín se používá to, co už není potřeba - suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska... Morana byla ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek - tedy symboly smrti a zmaru.
Poté byly obě figuríny odneseny do dolní části obce k lávce, kde byly zapáleny a poté vhozeny do řeky. Smrt a neštěstí jsou pryč, voda je vzala...
Zpět do vsi se pak všichni vrátili s lítem, které symbolizuje příchod jara a obnovení života. Líto je zelený ozdobený májíček. Na rozdíl od smrtky je vytvořeno ze živých a barevných materiálů - sám stromek nebo zelená ratolest zobrazují v magii život.