Navigace

Obsah

Nové dětské hřiště v lokalitě Za Humny 2013

Na akci "Dětské hřiště v lokalitě Za Humny" byla v únoru podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy venkova. Dotace nám však nebyla přidělena. Na základě jednání s firmou Enlino Consulting a.s. bylo domluveno, že výstavbu nového dětského hřiště zafinancuje.

Společnosti Enlino Consulting a.s. děkujeme za jejich vstřícnost, štědrost a velkorysost. Velmi si tohoto počinu vážíme a pevně věříme, že dětské hřiště, které v naší obci chybělo mnoho let, bude sloužit k radosti a potěšení našich dětí.
V pátek 28. června 2013 bylo hřiště slavnostně otevřeno pro veřejnost. Výstavbu provedla firma Tewiko Systems s.r.o.