Obsah

Povodně 2006

Na obrázcích je zachycena povodeň v březnu 2006 v Žehušicích a Bojmanech. Navíc jsou zde umístěny i tři obrázky zachycující stav na Pařížovské přehradě.