Obsah

Křest knihy "Bojmany"

Křest knihy "Bojmany"

KNIHA „BOJMANY“ SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA

Rok 2017 byl ve znamení oslav 760 let od první písemné zmínky Bojman. Hlavní část oslav tohoto významného výročí proběhla v červnu, kde kromě výstav zde probíhaly i další doprovodné akce. Vrcholem oslav se však stala neděle 26. listopadu 2017, kde jsme se sešli v Bojmanech, abychom společně zasadili památnou lípu jako vzpomínku na toto výročí a především slavnostně pokřtili zbrusu novou knížku „Bojmany“. Autorem knihy je Mgr. Viktor Heřmánek, který se dlouhá léta historií Bojman zabývá a který velmi pečlivě a s velkým úsilím shromažďoval potřebné materiály a fotografie pro vydání knížky. Kmotrem knihy se stal s velkou radostí pan Alois Sojka, který se historií našich obcí také velmi dlouho a intenzivně zabýval a který se zasloužil o znovu vydání knížky „Dějiny městyse Žehušic“. Ráda bych na tomto místě poděkovala Viktorovi Heřmánkovi za to, že pro nás tuto nádhernou knížku napsal a vdechnul tak našemu nápadu život, za jeho nezměrnou píli a energii, kterou více než rok vzniku této knížky věnoval. Viktor je tím, bez kterého by tato knížka nikdy nevznikla a já si toho velmi vážím. Dále bych na tomto místě ráda poděkovala panu Sojkovi, čestnému občanovi městyse Žehušice, za jeho stálou přízeň a podporu a Městským knihám Žehušice v čele s grafikem panem Davidem Nováčkem, kteří se nebáli jít do tohoto projektu s námi a dali tak bojmanské knížce svoji nezaměnitelnou podobu a tvar. V neposlední řadě bych ráda poděkovala Vám všem, kteří jste se svými historickými materiály, fotografiemi a cennými vzpomínkami podíleli na vzniku této knížky a stali se tak navždycky její součástí. Ať se Vám knížka líbí a stane se třeba hezkým dárkem pro někoho blízkého.