Navigace

Obsah

KNIHA „BOJMANY“ SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA

Rok 2017 byl ve znamení oslav 760 let od první písemné zmínky Bojman. Hlavní část oslav tohoto významného výročí proběhla v červnu, kde kromě výstav zde probíhaly i další doprovodné akce. Vrcholem oslav se však stala neděle 26. listopadu 2017, kde jsme se sešli v Bojmanech, abychom společně zasadili památnou lípu jako vzpomínku na toto výročí a především slavnostně pokřtili zbrusu novou knížku „Bojmany“. Autorem knihy je Mgr. Viktor Heřmánek, který se dlouhá léta historií Bojman zabývá a který velmi pečlivě a s velkým úsilím shromažďoval potřebné materiály a fotografie pro vydání knížky. Kmotrem knihy se stal s velkou radostí pan Alois Sojka, který se historií našich obcí také velmi dlouho a intenzivně zabýval a který se zasloužil o znovu vydání knížky „Dějiny městyse Žehušic“. Ráda bych na tomto místě poděkovala Viktorovi Heřmánkovi za to, že pro nás tuto nádhernou knížku napsal a vdechnul tak našemu nápadu život, za jeho nezměrnou píli a energii, kterou více než rok vzniku této knížky věnoval. Viktor je tím, bez kterého by tato knížka nikdy nevznikla a já si toho velmi vážím. Dále bych na tomto místě ráda poděkovala panu Sojkovi, čestnému občanovi městyse Žehušice, za jeho stálou přízeň a podporu a Městským knihám Žehušice v čele s grafikem panem Davidem Nováčkem, kteří se nebáli jít do tohoto projektu s námi a dali tak bojmanské knížce svoji nezaměnitelnou podobu a tvar. V neposlední řadě bych ráda poděkovala Vám všem, kteří jste se svými historickými materiály, fotografiemi a cennými vzpomínkami podíleli na vzniku této knížky a stali se tak navždycky její součástí. Ať se Vám knížka líbí a stane se třeba hezkým dárkem pro někoho blízkého.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka