Obsah

Setkání seniorů 2017

Setkání seniorů 2017

Setknání seniorů 2017

V pátek 24. listopadu 2017 se uskutečnilo na hale ZŠ J.V.Sticha – Punta v Žehušicích setkání našich seniorů. Sálem vládla po celý podvečer příjemná nálada. K té přispělo milé vystoupení dětí ze ZŠ Žehušice, které zde zatančily a pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové také krásně zazpívaly a přispěly tak k navození adventní atmosféry. K tanci a poslechu hrála hudební skupina ANIMACE. Krásnými kalendáři všechny opět obdarovaly Městské knihy Žehušice, kterým tímto velmi děkujeme. Akce se vydařila a pevně věřím, že se příští rok zase všichni ve zdraví sejdeme.