Obsah

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. 1. a v neděli 7. 1. 2018 proběhla ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora tradiční Tříkrálová sbírka. V Žehušicích a v Bojmanech se vybralo krásných 24.923,- Kč. Velmi děkujeme za Vaši štědrost!!!

Výtěžek sbírky bude sloužit k zakoupení automobilů pro terénní služby - ranou péči střediska Na Sioně, která dojíždí za rodinami po celém Středočeském kraji a charitní pečovatelskou službu. Dále bude výtěžek využit k podpoře aktivit rodin s dětmi Rodinného centra Kopretina a center Maják a Domek v Kutné Hoře a Čáslavi. Bude také podpořeno dobrovolnické centrum, které má na starosti odbornou pomoc a servis všem, kteří se chtějí zapojit do konání dobrých skutků např. v nemocnicích a v domovech seniorů. Finanční prostředky budou v případě potřeby sloužit i při odstraňování následků povodní, požárů apod. Část výtěžku je určena na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.