Obsah

Setkání rodáků 2011

V sobotu 11. června 2011 se v naší obci konalo již dlouho plánované Setkání rodáků a přátel Žehušic v rámci oslav 300 let školství v Žehušicích spojené s XXIX. Slavností lesního rohu. Poslední setkání, tehdy nazývané jako "Sjezd žehušických rodáků", se uskutečnilo 23. června 1979 u příležitosti 100. výročí založení národní školy.

Městys Žehušice se rozhodl zanechat zde vzkaz dalším generacím a nechal zhotovit slavnostní symboly - slavnostní vlajku, slavnostní znak a vyšívanou stuhu městyse Žehušice. Tyto symboly byly vysvěceny v kostele svatého Marka.
Málokdo ví, že jsme absolutní raritou mezi obcemi, protože naší obci byl udělen městský znak (autorem je malíř a grafik Antonín Morávek) již 7. prosince 1933 Ministerstvem vnitra. Máme být tedy na co hrdí!
Městys Žehušice připravil bohatý kulturní program pro všechny generace, i doprovodný program - jízdy vyhlídkovým vláčkem, kočárem s koňským spřežením, jarmark s ukázkou tradičních řemesel, otevřené sklepy u kostela sv. Marka s možností ochutnávky vína, dětské atrakce u hlavního pódia, program pro děti na hřišti u ZŠ "Rozdováděné léto" s klaunem Ferdou a jeho kamarády, ukázky koňských dostihů, atd. Den byl zakončen taneční zábavou u ZŠ - k tanci a poslechu hrála Březovanka.

OÚ městyse Žehušice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě této organizačně velmi náročné akce podíleli a věnovali mu svůj vzácný volný čas.