Obsah

Setkání seniorů 2014

V pátek 3. října 2014 proběhlo v Restauraci U Jelena setkání našich seniorů. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Animace pana Kruliše.

Na setkání přijala pozvání také PhDr. Eva Filipová z Probační a mediační služby v Kutné Hoře a paní por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Územního odboru Kutná Hora. Paní doktorka Filipová informovala přítomné o činnosti Probační a mediační služby. Dále také o nově zřízené poradně pro pomoc a poradenství obětem trestných činů, jejíž služby jsou lidem poskytovány zdarma a je zde zajištěna anonymita. Paní por. Mgr. Vendulka Marečková seznámila přítomné se základními pravidly chování v dopravě, poradila, jak se chovat v různých životních situacích a na koho se mohou lidé obrátit v případě potřeby. Seniorům poté byly rozdány informační materiály a brožury, senioři mohli vznést své dotazy a diskutovat o této problematice. Beseda byla velice zajímavá, podmětná a setkala se s velice kladnými ohlasy.

O zpestření akce se postaraly děti z MŠ a ZŠ Žehušice, které navštěvují Sportovní a pohybový kroužek pod vedením Ing. Zuzany Havlíkové Heřmánkové.

Akce se velmi vydařila, těšíme se na setkání zase v příštím roce.