Obsah

Tříkrálová sbírka 2015

V neděli 4. ledna 2015 se uskutečnila v našich obcích tradiční Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora. Vybralo se krásných 20.325,- Kč. Za Vaši vstřícnost a štědrost velmi děkujeme.