Obsah

Vítání občánků 2012

Na začátku října jsme na obecním úřadě v Žehušicích přivítali další nové občánky.