Obsah

Vítání občánků 2014

V neděli 5. října 2014 proběhlo v budově staré školy již tradiční vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Viktorie Kočárníková, Eliška Prchalová, Alice Šmídová, Lilien Víznerová, David Hubáček, Jakub a Jan Vláškovi.

Děti z V. třídy ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Hradecké pro všechny připravily krásné pásmo básniček a písniček. Po jejich vystoupení se uskutečnil slavnostní zápis nových občánků do pamětní knihy městyse Žehušice. Nechybělo předání dárečků a společné fotografování nad kolébkou.