Obsah

Vítání občánků 2015

V neděli 17. května 2015 proběhlo v budově staré školy již tradiční vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Sofie Kleinerová, Noemi Nováková, Oskar Bureš, Marek Foršt, Jakub Horák a Jaroslav Kupka.

Děti z V. třídy ZŠ J.V.Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Hradecké pro všechny připravily krásné pásmo básniček a písniček. Po jejich vystoupení se uskutečnil slavnostní zápis nových občánků do pamětní knihy městyse Žehušice. Nechybělo předání dárečků a společné fotografování nad kolébkou.