Navigace

Obsah

Žehušice v datech

Okolí Žehušic bylo osídleno již v dávných dobách - dokazují to četné nálezy nádob, zbraní, kamenných klínů, škrabadel, ale i bronzových ozdob nebo žárových hrobů.
 

1350 - první dochovaná písemná zmínka - Hynek a Ješek Vítkovi
1430 - majiteli rytíři Žehušičtí z Nestajova
1540 - povýšení na městečko Ferdinandem I
1601 - ztráta statutu městečka
1661 - obec získal Michael Osvald, hrabě z Thunu-Hohensteinu
1679 - stavba nového zámku
1746 - narození Jana Václava Sticha. Dosáhl světové proslulosti jako virtuóz na lesní roh pod
   jménem Giovanni Punto
1760 - zahájení stavby kostela Sv. Marka
1770 - stavba maurské zvonice
1826 - hrabě Josef Matyáš založil oboru v nynější podobě
1822 - kamenný most přes Doubravu
1832 - na most byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého
1865 - Žehušice povýšeny na městys
1918 - majetek rodiny byl zabrán
1925 - zmenšené panství zakoupil Václav Stome, ředitel Agrární banky v Praze
1931 - obecní zastupitelstvo schválilo návrh nového znaku Žehušic
1948 - 1989 - charakter obory a parku zůstal zachován
1989 - majetek byl navrácen zpět rodině


Na obrázcích jsou historické vojenské mapy z roku 1760 a 1850.

mapa mapa