Navigace

Obsah

Zastupitelstvo městyse Žehušice na svém zasedání dne 17. 12. 2018 svým Usnesením č. 50/2018 schválilo předání kanalizace a ČOV v Bojmanech k provozování Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Obchodní oddělení VHS Vrchlice - Maleč, a.s.

Tel.: 327 588 111

E-mail: obchod@vhskh.cz

Více informací naleznete na www.vhskh.cz

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Pravidla fakturace

Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, struktura nákladových položek

Reklamační řád

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu