Navigace

Obsah

Bojmany v datech

První archeologické nálezy z okolí Bojman pocházejí z mladší doby kamenné (3500 - 2500 let př. Kr.), našel se zde např. zlomek sekeromlatu zdobený v rázu šňůrové keramiky. Název Bojmany je zřejmě odvozen z názvu české země Bohemia.
 

1257 - první písemná zmínka-bratři Bohuslav a Sulislav z Bojman
1364 - byl vybudován farní kostel

14. - 15.století - majiteli Bojman jsou bohatí kutnohorští horníci (vlastníci stříbrných dolů z Kutné Hory)

16. století - Bojmany patří již nedílně k Žehušicím

1706 - žehušická vrchnost zbudovala v Bojmanech 8 chalup pro nádeníky
1819 - zrušen kostel v Bojmanech, zvony převezeny do kostela v Žehušicích, jeden zvon
   je také v Rohozci
1868 - zahájeno vyučování ve škole v Bojmanech
1929 - do obce byla zavedena elektřina


 

Na obrázcích jsou historické vojenské mapy z roku 1760 a 1850.

mapa mapa