Navigace

Obsah

 

ODPADY

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU V ROCE 2020

Od 1. 1. 2020 – 31 3. 2020 bude svážen každý týden komunální odpad.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ V BŘEZNU PRO BIO: V PÁTEK V SUDÝ TÝDEN: 20.3.2020

Od 1. 4. 2020 – 30. 11. 2020 bude svážen na střídačku komunální odpad (lichý týden) a bioodpad (sudý týden).

Další první svoz bioodpadu proběhne v pátek 3.4.2020. Sudý týden

Svozovým dnem zůstává pátek.

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2020 

V Žehušicích a v Bojmanech proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

21.4 2020 a 22. 9. 2020.

Svoz TKO (tuhý komunální odpad - domovní odpad)
- počet svozů je 39 za rok 
- vyváží se v PÁTEK a to v zimním období každý pátek, v letním období 1 x za 14 dní 
Komunálním odpadem jsou odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.)

Svoz BIO (biologicky rozložitelný odpad)
- počet svozů je 18 za rok
- pouze v nádobách k tomu určených - hnědá plastová popelnice, obsah 220 litrů  

Biologický odpad je odpad, který je schopen rozkladu např. zbytky jídla, skořápky vajec, ořechů, ovocné slupky, produkty zemědělství a zahrádkaření (listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce), zvířecí exkrementy, zbytky masa a kostí. Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin (igelitové sáčky, papírové krabičky, sklo), textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!

 

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU

Městys Žehušice je členem systému EKOKOM.

Plast - 11 kontejnerů, 52 svozů/rok
Papír - 9 kontejnerů, 26 svozů/rok
Sklo - 8 kontejnerů, 12 svozů/rok
Tetrapak - 7 kontejnerů, 12 svozů/rok

Textil - 1 kontejner

 

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a jejich počty v našich obcích

místo pro umístění kontejnerů na separovaný odpad

PLAST

PAPÍR

SKLO

TETRAPAK

TEXTIL

KOV

u OÚ

2

2

1

1

1

1

u lávky (bytovky u řeky)

1

1

1

1

-

-

ul. Zahradnická (bytovky)

2

1

1

-

-

-

V Chaloupkách

(u vývěsní tabule)

2

1

-

1

-

-

u ZŠ

1

1

1

1

-

-

ul. Za Humny

2

2

1

1

-

-

ul. Školní

2

2

1

1

-

1

Bojmany

2

1

1

1

-

1

 

 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

Sběr plastů - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní tabule),

            ul. Za Humny, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), u ZŠ, Bojmany
Do žlutých nádob můžete uložit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Sběr papíru  - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní tabule),

             ul. Za Humny, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), Bojmany
Do modrých nádob můžete uložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, nápojové kartony.


 

Sběr skla - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), u ZŠ, ul. Školní, ul. Zahradnická (bytovky), 

                   Bojmany

Do zelených nádob můžete uložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, televizní obrazovky Pozor - Nevhazujte do kontejneru láhve v igelitových taškách!!!


 

 

Sběr nápojových kartonů - u OÚ, u lávky (bytovky u řeky), V Chaloupkách (u vývěsní

                                               tabule), ul. Za Humny, ul. Školní, u ZŠ, Bojmany


Sběr kovů – u OÚ, Bojmany

Do těchto nádob můžete vhazovat – konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy.

Prosíme, vhazujte sem pouze prázdné obaly.

Sběr oděvů a textilních materiálů

Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL. Kontejner obsahuje návod          k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.

Kontejner je umístěn na sběrném dvoře u OÚ.

 

KONTEJNER TEXTIL
 


Objemný odpad 
To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Pro tento odpad je každoročně organizován zvláštní svoz.

Nebezpečný odpad 
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky (ty je možno odložit ve zdejším zdravotnickém zařízení), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), elektrotechnika, ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Do nebezpečného opadu nepatří pneumatiky, od roku 2020 přišel v platnost nový zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Rovněž pro tento odpad je každoročně organizován zvláštní svoz.

Pneumatiky

E-domek v Žehušicích

Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, umístila již v roce 2011 v Žehušicích E-domek. Jedná se o speciální přístřešek sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. Sem máte možnost nosit veškeré vysloužilé elekrospotřebiče během celého roku.

 

Použitý olej

Použitý olej ze smažení a fritování máte možnost nosit do sběrných barelů, které jsou umístěny na dvoře u OÚ, ul. Školní, ul. Za Humny, Bojmany. Obec spolupracuje se společností ČernohlávekOil.CZ,  která použitý olej pravidelně odváží. Použitý olej do kanalizace nepatří!!!

 

Velkoobjemové kontejnery na kov a sklo

U ČOV v Žehušicích jsou umístěny 2 velké kontejnery - jeden je určen na sklo a druhý na kov. Nic jiného tam, prosím, nevhazujte!!!