Navigace

Obsah

Stránka

Zápis z valné hromady 2015


2. 1. 2016

Zápis ze členské výroční schůze ze dne 11.1.2013


Zápis z výroční členské schůze, která se konala 11. ledna 2013 naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

zápis


15. 1. 2013

Zápis ze členské výroční schůze ze dne 24.1.2012


 1. Úvodní slovo předsedkyně TJ Sokol Žehušice p. L. Johanidesové
 2. Výběr členských příspěvků na rok 2012 : dospělí 100Kč, děti 6 až 18 let 50Kč
 3. Členské příspěvky : výhody členů, návrhy na akce pro členy
 4. Hospodaření : roční zpráva p. Špitálníková
 5. Výkonný výbor : jmenování výkonného výboru na rok 2012
 6. Plán akcí TJ Sokol Žehušice pro 2012 :
  - Sokolská sbírka na Tři krále – neděle 8.1.
  - Kouzelný karneval – sobota 21.1.
  - Výroční členská schůze – úterý 24.1.
  - Aquapark Kolín pro členy – neděle 19.2. od 10 hod.
  - Josefovská zábava – sobota 17.3.
  - Vynášení Zimy – neděle 25.3.
  - Stavění máje – pondělí 30.4.
  - Květen – brigáda na opravu průčelí sklepa
  - Den dětí – sobota 26.5.
  - Červen – brigáda na opravu průčelí sklepa
  - Nohejbalový turnaj – sobota 1.9.
  - Září – paintball pro členy (?)
  - Říjen – Aquapark Kolín nebo veřejné bruslení KH pro členy
  - Magická noc – sobota 3.11.
  - Vánoční tvoření – sobota 1.12.
  - Rozsvícení vánočního stromečku – neděle 2.12.
  - Silvestrovský nohejbal – pondělí 31.12.
 7. Diskuse k jednotlivým bodům plánu akcí :
  Tříkrálová sbírka : brigády na opravu průčelí sklepa, zjištění cen materiálů - p. Špitálník
  Návrhy pro další roky
  Josefovská zábava : organizace, rozdělení úkolů, brigáda v den konání zábavy ve 13 hodin
  Další akce se budou řešit na pravidelných schůzích výkonného výboru dle pořadí. Každý člen je na tyto schůze srdečně zván.

  Zapsala Ludmila Pernicová

24. 1. 2012

Zápis ze členské schůze ze dne 21.11.2011


 1. zhodnocení akce "Magická noc" - přálo nám krásné počasí, velká účast dětí a rodičů, velmi vydařená akce
 2. doladění rozsvícení vánočního stromečku - 27.11. 2011
 3. příprava a organizace vánočního tvoření - 3.12.2011
 4. odsouhlasení žádosti o zakoupení sportovních potřeb na nohejbalový kroužek - 1 100 Kč
 5. byla schválena částka 1 500 Kč na akci "Silvestrovský nohejbal" - 31.12. 2011
 6. organizace "Sokolské sbírky na tři krále" - 8.1. 2011 v dopoledních hodinách
 7. plánování "Výroční členské schůze" - úterý 24.1. 2012 od 18.00 hod. v Pizzerii
 8. určení termínu na akci "Dětský karneval" - 21.1.2012
 9. plánování Josefovské zábavy - 17.3.2012
 10. diskuze.

  Zapsala Marcela Špitálníková

30. 11. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 24.10.2011


 1. Organizace magické noci dne 5. 11. 2011, sraz v 16.00 hod u ZŠ v Žehušicích
 2. Plavání v Kolíně dne 13. 11. 2011, sraz u plaveckého bazénu v 10.00 hod.
 3. Rozsvícení vánočního stromečku dne 27. 11. 2011, začátek v 16.00 hod. zdobením vlastními ozdobami
 4. Organizace vánočního tvoření dne 3. 12. 2011, začátek ve 14. hod.
 5. Organizační podrobnosti k Josefovské zábavě
 6. diskuze.

  Zapsala Gabriela Línková

2. 11. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 4.10.2011


 1. hodnocení nohejbalového turnaje – letos se zúčastnilo celkem 7 mužstev, akce se vydařila;
 2. v září proběhla výsadba před OÚ v Žehušicích; poděkování brigádníkům z řad členů organizace;
 3. hodnocení paintballu, akce pro členy TJ Sokol Žehušice se konala v prostorách fy Hraňo již druhým rokem, akce se vydařila;
 4. cvičení žen a dívek ve školním roce 2011/2012 bude probíhat od 6.října 2011 každý čtvrtek od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ Žehušice;
 5. Magická noc - uskuteční se 5.11.2011 od 16 hod., sraz u ZŠ Žehušice; rozdělení úkolů a program akce, celková organizace;
 6. akce pro členy organizace - plavání: uskuteční se v neděli 13.11.2011; (doprava vlastní, vstupné hradí členům TJ Sokol Žehušice);
 7. rozsvícení vánočního stromečku – 27.11.2011
 8. vánoční tvoření – 3.12.2011; organizační zajištění
 9. Josefovská zábava – 17.3.2012; organizační a personální zajištění akce, zajištění kapely;
 10. termín příští schůze výkonného výboru - úterý 25.10.2011 od 20 hod. v restauraci "U Jelena";
 11. diskuze.

  Zapsala Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková

11. 10. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 19.8.2011


 1. organizace výletu na kolech dne 28.8.2011, sraz v 9 hod. u autobusové zastávky
 2. nohejbal 3.9.2011, organizačně zajišťuje p. Bednář
 3. paintball 17.9.2011, konání v době 9 – 13 hod. v prostorách fy Hraňo
 4. organizační podrobnosti ke cvičení žen a dívek ve školním roce 2011/2012
 5. ve školním roce 2011/2012 se nebude konat cvičení maminek s dětmi
 6. diskuze.

  Zapsala Ing. Gabriela Rychnovská

24. 9. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 17.5.2011


 1. Organizace dětského dne - rozdělení úkolů (zajištění občerstvení, obsazení stanovišť, pomůcky na disciplíny, oslovení sponzorů....);
 2. výstava strašidel ve sklepích pod kostelem sv. Marka - členky výkonného výboru zajistí "strašidla" na Setkání rodáků a přátel Žehušic (plánované na 11.června 2011);
 3. zbylé peníze ze sbírky na Tři krále - obnovení hlavní cesty ke kostelu sv. Marka stálo celkem 5771 Kč, z čehož vyplývá, že ze sbírky na Tři krále zbylo ještě 13 930 Kč. Výkonný výbor odsouhlasil proinvestovat částku v zahradní výsadbě na místě naproti Obecnímu úřadu v Žehušicích. Osloveno bylo Zahradnictví Mečířovi a firma Hraňo, aby do podzimu letošního roku sestavili návrh na osázení této plochy;
 4. odsouhlasen dar manželům Zubíkovým (jejichž dům zachvátil ničivý požár) ve výši 1500 Kč;
 5. odsouhlasen nákup sálového nohejbalového míče na nohejbalový trénink - tento nákup byl odsouhlasen již v loňském roce, nicméně k proplacení zakoupeného míče nedošlo (díky nevhodné účtence);
 6. diskuze.

  Zapsala L. Johanidesová

10. 6. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 19.4.2011


 1. Poděkování všem členům organizace, kteří se zúčastnili brigády na obnovu hlavní cesty ke kostelu sv. Marka;
 2. výkonný výbor odsouhlasil převedení peněžní částky (13 930 Kč) ze sbírky pořádané na Tři krále do příštího roku - tato částka bude připojena ke sbírce pořádané v příštím roce a celková částka bude využita na další projekt (v návrhu jsou: zavedení vodovodního kohoutku na místní hřbitov či úprava cestiček tamtéž); další návrhy budou jen vítány;
 3. organizace oslavy MDD - tentokrát nazvané "Zvířecí olympiáda": rozdělení úkolů, oslovení sponzorů.....
 4. diskuze.

  Zapsala L. Johanidesová

19. 4. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 22.3.2011


 1. Vynášení Zimy ze vsi - organizace akce, rozdělení úkolů;
 2. brigáda na obnovu cesty ke kostelu sv. Marka - v sobotu 9.4.2011 se od 9 hodin uskuteční brigáda pro členy naší organizace (i pro ostatní dobrovolníky) určená na obnovu cesty ke kostelu sv. Marka, nářadí (lopaty, rýče....) s sebou, občerstvení zajištěno;
 3. oslava MDD - předběžná organizace oslavy MDD; rozdělení úkolů, oslovení sponzorů....
 4. Setkání rodáků a přátel Žehušic - členové organizace dle svých možností vyrobí strašidla a bubáky na výstavu do prostor sklepa pod kostele, který bude zpřístupněn při příležitosti této akce pořádané obcí;
 5. členské příspěvky - možnost zaplatit osobně u paní pokladní M. Špitálníkové;
 6. diskuze.

  Zapsala L. Johanidesová

31. 3. 2011

Stránka