Navigace

Obsah

Nabídka pozemků

Aktuálně městys Žehušice nenabízí žádné pozemky. Bližší informace obdržíte na OÚ.

Městys Žehušice na základě schváleného územního plánu nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Humny za cenu 270 Kč/m2. Na zajištění technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace) je dále hrazem stavebníkem investiční příspěvek ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek se hradí obci až před vydáním stavebního povolení (nehradí se tedy při koupi pozemku) - to platí při koupi pozemku jak od obce, tak od soukromé osoby.

 V současné době je zde postaveno a rozestavěno 53 rodinných domů, z toho třetina již zkolaudovaných. Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina) byly dokončeny v celém území. Současně s prováděnými pracemi bylo provedeno položení potrubí dešťové kanalizace. Postupně se buduje veřejné osvětlení, na další část je požádáno o stavební povolení. Podle finančních možností je zpevňován podklad pod budoucí komunikace. Dokončena je projektová dokumentace na komunikace v této lokalitě. Postupně v této lokalitě probíhá výstavba veřejného osvětlení.

 

Aktualizované regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů

 

Technická infrastruktura

Schváleno zastupitelstvem obce Žehušice 23.8.2006