Navigace

Obsah

Stránka

Poděkování za sponzorský dar

TJ Sokol Žehušice by chtěla poděkovat firmě Městské knihy s.r.o. za sponzorský dar, který je určen na podporu kulturně - sportovní činnosti naší organizace pro rok 2010.

17. 2. 2010

Program akcí TJ Sokol Žehušice pro rok 2010

1.Tříkrálová sbírka - neděle 10.1.2010
2.Dětský karneval - sobota 23.1.2010
3.Vynášení Zimy ze vsi - neděle 21.3.2010
4.Čištění pomníků padlým a výsadba - v průběhu roku
5.Stavění máje - pátek 30.4.2010
6.Výlet pro dospělé - Pivní slavnosti Praha Letňany - sobota 15. nebo 22. nebo 29.5.2010) - bude upřesněno
7.Dětský den - sobota 5.6.2010
8.Výlet - soukromá sbírka vojenské techniky Březinka - sobota 26.6.2010
9.Fotbálek a vybíjená - sobota 17.7.2010
10.Cyklistický výlet pro rodiče s dětmi - sobota 28.8.2010
11.Nohejbalový turnaj - sobota 4.9.2010
12.Magická noc - sobota 30.10.2010
13.Rozsvícení vánočního stromečku - neděle 28.11.2010
14.Vánoční tvořivé odpoledne - 4.12.2010
15.Silvestrovský fotbálek - pátek 31.12.2010

17. 2. 2010

Dětský karneval

TJ Sokol Žehušice pořádala v sobotu 23. ledna 2010 Dětský karneval. Místem konání byla tělocvična ZŠ v Žehušicích. V maskách tu řádilo velké množství dětí od kojeneckého věku až po slečny a hochy z vyšších ročníků základní školy!

26. 1. 2010 Zobrazit více

Článek o Tříkrálové sbírce v Obzorech kutnohorska

Dne 19. ledna 2010 byl zveřejněn článek o Tříkrálové sbírce v Žehušicích a Bojmanech v týdeníku Obzory kutnohorska. TJ Sokol Žehušice děkuje redakci za zveřejnění článku.

22. 1. 2010

Tříkrálová sbírka

Pod záštitou TJ Sokol Žehušice se opět uskutečnila Tříkrálová sbírka konaná v neděli 10.1.2010 a určená na profesionální vyčištění a úpravu okolí pomníků padlým v Žehušicích a Bojmanech. Vynesla úctyhodných 17 014 Kč! Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou a také obdarovali malé koledníky výslužkou. Velmi si ceníme vstřícného přístupu k obnově a zkulturnění naší obce. Věříme, že se sbírka stane každoroční tradicí a společně se nám podaří obnovit či vytvořit spoustu zajímavých a významných věcí. A pokud by měl kdokoli z občanů návrh na příští ročník Tříkrálové sbírky (nač by měla být určena), ať nám svůj názor sdělí buď osobně (komukoli z výkonného výboru) či prostřednictvím sekce "Diskuze, připomínky, vzkazy...". Ještě jednou velké díky.

15. 1. 2010 Zobrazit více

Silvestrovský fotbálek

Na Silvestra se v tělocvičně místní ZŠ uskutečnil již 5. ročník turnaje v sálové kopané. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 týmů jak místních, tak z okolních obcí. Předem byli všichni upozorněni na skutečnost, že tělocvičnu nelze nafouknout. Proto musel být jeden tým odmítnut. "Pro příští rok bych doporučil nenechávat vše na poslední chvíli", řekl organizátor akce Dušan Línek. Akce se jinak snad vydařila a splnila svůj účel. Pro příští rok nezbývá než si přát, aby putovní pohár zůstal v domácích rukou.
Jako nejstarší hráč turnaje byl vyhlášen Jiří Mečíř, jako nejužitečnější hráč zase Martin Havlík. Všechny týmy byly po zásluze odměněny.

Konečná tabulka:
6. Neználkové (Nové Dvory), 5. Omladina (Žehušice), 4. Nekopové (Žehušice), 3. Rohozec, 2. Kmeti (Žehušice), 1. Antisparta (Bílé Podolí).

3. 1. 2010 Zobrazit více

Výroční zpráva

Výroční zprávu o činnosti TJ Sokol Žehušice naleznete zde.

20. 12. 2009 Zobrazit více

Vánoční tvořivé odpoledne

V sobotu 12. prosince 2009 uspořádala TJ Sokol Žehušice pro malé i velké Vánoční tvořivé odpoledne. Program začal několika vystoupeními dětského tanečního kroužku pod vedením Zuzany Havlíkové Heřmánkové. Poté si již děti mohly vytvořt jednoduché vánoční dárky a dekorace. Zároveň bylo možné si zakoupit ve stánku různé nejenom vánoční drobnosti. Na občerstvení bylo připraveno vánoční cukroví, čaj a pro zahřátí punč.

15. 12. 2009 Zobrazit více

Rozsvícení vánočního stromečku

První adventní neděli měli žehušičtí občané příležitost sejít se u rozsvícení společného vánočního stromečku. Tato tradice byla trochu pozapomenuta, takže věříme, že se stane opět pravidlem. Stromeček (věnovaný panem Janem Procházkou z Vilémovic) byl zkrášlen ozdobičkami vyrobenými dětmi z místní MŠ a ZŠ, dětský sbor pod vedením paní Lenky Macháčkové a Aleny Mátlové zazpíval za doprovodu elektronických varhan krásné koledy a paní Jana Suchánková upekla a nabídla přihlížejícím voňavé domácí vánočky. Paní Zuzana Havlíková Heřmánková poděkovala za TJ Sokol Žehušice za přízeň občanů a také sponzorů, kteří během letošního roku podporovali sokolské akce, a popřála všem zúčastněným pohodové a veselé Vánoce.

1. 12. 2009 Zobrazit více

Odvoz železného šrotu

Obecní úřad Žehušice věnoval TJ Sokol Žehušice železný šrot umístěný za budovou OÚ a také v kontejneru u čističky odpadních vod. V sobotu 21.11. proběhla brigáda členů TJ Sokol na vytřídění a rozřezání tohoto odpadu. Děkujeme za velkou účast na brigádě a především velké poděkování patří panu Luboši Markovi, který nejen zajistil odvoz odpadu, ale také tento odvoz zasponzoroval.

24. 11. 2009 Zobrazit více

Stránka