Navigace

Obsah

Stránka

Zápis ze členské schůze ze dne 15.2.2011


 1. vyúčtování Dětského karnevalu;
 2. vyúčtování "plavání pro členy organizace" - uskutečnilo se v neděli 13. února 2011 v Aquaparku Vodní svět Kolín; zúčastnilo se 13 dospělých členů a 10 dětí;
 3. příprava Vynášení Zimy ze vsi - akce se uskuteční v neděli 27. března 2011; rozdělení úkolů, bližší informace na plakátech;
 4. organizační plán pro Dětský den - akce proběhne v sobotu 4. června 2011; příprava však musí být dostatečně dopředu vzhledem k velké akci Setkání rodáků a přátel Žehušic o týden později 11. června 2011;
 5. zapojení členů organizace do akce Setkání rodáků.... - výroba strašidel a bubáků do zpřístupněného sklepa pod kostelem;
 6. diskuze.

  Zapsala L. Johanidesová

24. 2. 2011

Zápis ze členské schůze ze dne 17.1.2011


 1. úvodní slovo předsedy TJ Sokol Žehušice p. Lindy Johanidesové
 2. vybírání členských příspěvků na rok 2011: dospělí 100 Kč, děti od 6-ti let 50 Kč
 3. hospodaření TJ Sokol Žehušice za rok 2010:
  - k nahlédnutí u p. Marcely Špitálníkové
 4. jmenování výkonného výboru TJ Sokol Žehušice pro rok 2011
 5. plán akcí pro rok 2011 (L. Johanidesová)
  - Tříkrálová sbírka 9.1.2011
  - výroční schůze TJ Sokol Žehušice 17.1.2011
  - Dětský karneval 29.1.2011
  - plavání pro členy TJ Sokol Žehušice, Aquapark Kolín 13.2.2011
  - Vynášení zimy ze vsi – termín bude upřesněn
  - stavění máje 30.4.2011
  - Dětský den 4.6.2011
  - cyklistický výlet – termín bude upřesněn
  - nohejbal 3.9.2011
  - Magická noc 5.11.2011
  - Rozsvícení vánočního stromečku 27.11.2011
  - Vánoční tvoření 3.12.2011
  - Silvestrovský fotbálek 31.12.2011
 6. setkání rodáků 11.6.2011: prezentace TJ Sokol Žehušice, organizační a personální zajištění
 7. brigáda – cesta ke kostelu: 1. brigáda 9.4.2011 nebo 16.4.2011, dle počasí 2. brigáda 14.5.2011 nebo 21.5.2011, dle počasí. Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno
 8. diskuse:
  - poděkování účastníkům Tříkrálové sbírky
  - návrhy na akce pro rok 2011: plavání v Aquaparku Kolín podzim 2011, paintball
  - návrhy na akce pro rok 2012: jednodenní lyžařský zájezd, sokolský ples
  - přímé oslovení členů TJ Sokol pro plánovanou brigádu – letáček do schránky

  Zapsala Ing. Gabriela Rychnovská

 


18. 1. 2011

Zápis ze dne 4.1.2011


 1. Tříkrálová sbírka 9.1.2011
  - materiálové a personální zajištění
 2. Výroční schůze TJ Sokol Žehušice 17.1.2011
  - zajištění a roznos pozvánek
  - práva a povinnosti členů Výkonného výboru
 3. Předběžné termíny brigády
  - 9.4. nebo 16.4.2011 a 14.5. nebo 21.5.2011
 4. Dětský maškarní ples 29.1.2011
  - čas konání 14 – 17 hod.
  - materiálové a personální zajištění
 5. Plán akcí pro rok 2011
  - Tříkrálová sbírka 9.1.2011
  - Výroční členská schůze 17.1.2011
  - Dětský karneval 29.1.2011
  - Výlet Aquapark Kolín 12.2.2011
  - Vynášení zimy ze vsi – termín bude upřesněn
  - Stavění máje 30.4.2011
  - Dětský den 4.6.2011
  - Cyklistický výlet - termín bude upřesněn
  - Nohejbal 3.9.2011
  - Magická noc 5.11.2011
  - Rozsvícení vánočního stromečku
  - Vánoční tvoření 3.12.2011
  - Silvestrovský nohejbal 31.12.2011


  Zapsala Ing. Gabriela Rychnovská

18. 1. 2011

Zápis ze dne 23.11.2010


 1. rozsvícení vánočního stromečku - kontrola splnění úkolů;
 2. "Vánoční tvořivé odpoledne" - zajištění celé organizace: žádost o propůjčení prostoru vestibulu místní ZŠ u paní ředitelky ZŠ Mgr. Y. Zemanové, vystoupení tanečního kroužku, zajištění stanovišť pro tvoření (materiál, obsazení....), zajištění občerstvení a prodejního stánku, mikulášské balíčky pro všechny děti......;
 3. "Silvestrovský fotbálek" - poslední akce tohoto roku, zajišťuje pan Dušan Línek;
 4. odsouhlasení nákupu CD přehrávače a várnice - obě věci jsou velmi využívané téměř při každé sokolské akci;
 5. předběžný termín tříkrálové sbírky 9.1.2011, výroční sokolské schůze 17.1.2011 a "Dětského karnevalu" 29.1.2011 - vše bude upřesněno a občané včas informováni;
 6. vánoční posezení výkonného výboru - dne 14.12.2010;
 7. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

29. 11. 2010

Zápis ze dne 15.11.2010


 1. zhodnocení akce Magická noc - letošní třetí ročník byl programově zcela jiný, ale organizačně ne zcela dotažený - úkolem pro příští rok je zlepšení organizace nové formy této akce;
 2. rozsvícení vánočního stromečku - proběhne v neděli 28.11.2010 od 16 hodin před Obecním úřadem Žehušice; rozdělení úkolů (plakáty, zajištění stromku a osvětlení, ozdobičky vyrobené žáky místní ZŠ, zpěv místního dětského sboru, vánočka pro přihlížející...);
 3. "Vánoční tvořivé odpoledne" - akce plánovaná na sobotu 4.12.2010 od 15 hodin ve vestibulu místní ZŠ; rozdělení úkolů;
 4. termín další schůze výkonného výboru - úterý 23.11. od 20 hodin v restauraci "U Jelena";
 5. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

29. 11. 2010

Zápis ze dne 25.10.2010


 1. pomníky padlým - renovace pomníků padlým v Žehušicích a Bojmanech byla ukončena; pozvánka obyvatelům na setkání u těchto památek ve státní svátek dne 28. října;
 2. Magická noc - rozdělení úkolů, vyvěšení plakátů;
 3. schůze výkonného výboru - v pondělí 15.11. od 20 hod. v grilkotě;
 4. projednání nákupu přenosného CD přehrávače (pomůcka nutná především na cvičení žen a dívek a cvičení maminek s dětmi);
 5. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

2. 11. 2010

Zápis ze dne 11.10.2010


 1. pomníky padlým v Žehušicích a Bojmanech - po několika dnech brigádnické práce na obou obcích zbývá pouze výsadba, kterou zajistí rodina Hraňova (členskou brigádou); všichni obyvatelé Žehušic a Bojman budou pozváni na připomenutí Dne vzniku samostatného československého státu dne 28. října 2010, kde budou moci zhlédnout renovované pomníky;
 2. Magická noc - uskuteční se 6.11. 2010 od 16 hod., tentokrát bude výchozí bod na plácku u hřbitova; rozdání úkolů, celková organizace;
 3. termín příští schůze výkonného výboru - pondělí 25.10.2010 od 20 hod. v restauraci "U Jelena";
 4. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

20. 10. 2010

Zápis ze dne 21.9.2010


 1. hodnocení výletu na kolech pro děti a dospělé po okolí Žehušic - hezké rozloučení s prázdninami;
 2. hodnocení nohejbalového turnaje - zúčastnilo se celkem 6 mužstev (19 sportovců), akce se hezky vydařila;
 3. oprava pomníku padlým v Žehušicích a Bojmanech - brigády stále pokračují: tentokrát v plánu natírání zábradlí;
 4. cvičení žen a dívek, cvičení pro maminky s dětmi - obě začnou v říjnu, bližší informace na plakátech a na internetu;
 5. akce pro členy organizace - paintball: skromná účast; velké nadšení zúčastněných;
 6. akce pro členy organizace - plavání: uskuteční se v neděli 26.9.;
 7. Magická noc - uskuteční se v sobotu 6.11. od 16 hod, pravděpodobný start tentokrát na plácku u hřbitova - konkrétní program bude projednán na příští schůzi;
 8. termín schůze výkonného výboru - pondělí 11.10. od 20 hod, tentokrát v restauraci U Jelena;
 9. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

27. 9. 2010

Zápis ze dne 3.8.2010


 1. výlet pro členy TJ Sokol Žehušice - po dohodě členů výkonného výboru bude nabídnut členům organizace společný výlet do Aquaparku Vodní svět Kolín v neděli 29. září 2010 (doprava vlastní, vstupné hradí členům TJ Sokol Žehušice); všichni členové budou předem o akci písemně informováni;
 2. společný cyklistický výlet - proběhne v neděli 29.8.2010, výlet je určen všem zájemcům z obce - sraz v 9 hod. u autobusové zastávky u aleje (bližší informace na plakátech a u paní Marcely Špitálníkové);
 3. brigáda u pomníku padlým - poděkování členům, kteří se zúčastnili první brigády na úpravu okolí pomníku padlým v Žehušicích v neděli 1.8. (o dalších brigádách budou členové osobně informováni);
 4. profesionální očištění pomníku padlým a obnovu písma provedl pan Vnuk;
 5. vyhovění žádosti pana Fojtíka na nákup nohejbalového míče;
 6. vytvoření pravidel pro členy výkonného výboru a volbu předsedy TJ Sokol Žehušice (viz. pravidla a stanovy);
 7. termín další schůze výkonného výboru 21.9.2010 od 20 hod. v pizzerii;
 8. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

4. 8. 2010

Zápis ze dne 21.6.2010


 1. zhodnocení akce pořádané na oslavu MDD
 2. vyhovění žádosti p. Bednáře o příspěvek na nohejbalový turnaj, který se uskuteční 4. září 2010;
 3. do příští schůze výkonného výboru příprava tipů na výlet pro členy TJ Sokol Žehušice;
 4. vypracování přesných pravidel pro členy výkonného výboru a pro volbu předsedy TJ Sokol Žehušice (do příští schůze);
 5. zrušení plánovaného prázdninového fotbalového turnaje pro nezájem potencionálních hráčů;
 6. předběžný plán brigády na úpravu okolí pomníku padlým v Žehušicích;
 7. termín schůze výkonného výboru 3.8.2010 od 20 hod. v pizzerii;
 8. Diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

4. 8. 2010

Stránka