Navigace

Obsah

Stránka

Zápis ze dne 27.5.2010


 1. MDD - akce proběhne v sobotu 5.6.2010 od 15 hod. v areálu místní ZŠ. Organizační zajištění celého odpoledne, rozvrh soutěží a her, návrhy cen pro děti, zajištění občerstvení, oslovení dobrovolníků ochotných pomoci na této akci, oslovení sponzorů.
 2. Diskuze.

  Zapsala: Z. Havlíková Heřmánková

3. 6. 2010

Zápis ze dne 10.5.2010


 1. Výlet na Český pivní festival, který se měl konat dne 22.5.2010, byl zrušen z důvodu malého počtu přihlášených zájemců. Padl návrh na uspořádání výletu pro rodiny s dětmi v září tohoto roku – místo, datum a konání bude ještě předmětem diskuze na příští schůzi.
 2. Stavění máje, které proběhlo 30.4.2010 organizačně zajistili mladí členové TJ Sokol Žehušice. Májka je opět moc hezká a věříme, že v této tradici budou mladí pokračovat i v následujících letech.
 3. MDD - akce proběhne v sobotu 5.6.2010 od 15 hod. v areálu místní ZŠ. Byly vytvořeny požadavky, které budou zahrnuty v "žádosti o pronájem školních prostor". Rozvrh soutěží a her, návrhy cen pro děti, zajištění občerstvení, oslovení dobrovolníků ochotných pomoci na této akci, oslovení sponzorů... Tento rok se dětský den ponese v duchu indiánů.
 4. Další plánovaná schůze výkonného výboru proběhne ve čtvrtek 27.5.2010 od 20.00 hod. v pizzerii Žehušice, všichni jsou srdečně zváni.
 5. Diskuze.

  Zapsala: Z. Havlíková Heřmánková

12. 5. 2010

Zápis ze dne 12.4.2010


 1. Výlet na Český pivní festival v sobotu 22.5. - do konce dubna se zájemci můžou hlásit u paní Gabriely Línkové (osobně ,na tel. 723 010 959 či email: gabina.linkova@zehusice.cz , bližší informace podá paní Línková osobně (v případě nezaplnění autobusu, který je plně hrazen TJ Sokol Žehušice, bude výlet zrušen);
 2. Stavění máje - organizačně zajišťují mladí členové TJ Sokol Žehušice;
 3. schůze výkonného výboru - 10.5. od 20 hod. v pizzerii Žehušice;
 4. diskuse.

  Zapsala: L. Johanidesová

16. 4. 2010

Zápis ze dne 15.3.2010


 1. Vynášení Zimy ze vsi - proběhne v neděli 21.3.2010 od 14 hod., rozdělení úkolů;
 2. brigáda pro dobrovolníky - na akci Vynášení Zimy bude vyhlášena brigáda na úpravu dětského plácku u hřbitova (hrabání listí....), brigáda proběhne v sobotu 27.3.2010 od 15 hod.; vlastní hrábě s sebou; pan Hraňo ml. zajistí kontejner na odvoz listí;
 3. úprava okolí pomníků padlým - schůze výkonného výboru se zúčastnil také starosta obce, s kterým byl projednáván návrh na úpravu okolí pomníku padlým zejména v Žehušicích; pan starosta nedoporučil odstranění kamenné zídky (z důvodu narušení pietního místa parkujícími vozidly, pobíhajícími psy atd.), vzhledem k finanční náročnosti opravy kamenné zídky bude úprava žehušického pomníku rozdělena do etap (pro letošní rok bude prioritou vyčištění pomníku, úprava písma a částečná výsadba);
 4. výlet pro členy TJ Sokol Žehušice - avizovaný zájezd na Český pivní festival do Prahy Letňan se uskuteční v sobotu 22.5.2010; autobusovou dopravu hradí TJ Sokol Žehušice, vstupné na festival je zdarma (každý člen si tudíž zaplatí pouze svou útratu); bližší informace obdrží všichni dospělí členové do poštovních schránek;
 5. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

16. 3. 2010

Zápis ze dne 21.2.2010


 1. zrušení členství - do stanov o členství v TJ Sokol Žehušice bude přidána jasná formulace o zrušení členství v organizaci: zrušení členství lze minimálně měsíc před výroční členskou schůzí (která se obyčejně koná ve druhé polovině ledna následujícího roku), a to písemně kterémukoli členu výkonného výboru;
 2. vybírání členských příspěvků - proběhlo v pořádku v náhradním termínu pro členy, kteří se nedostavili na výroční členskou schůzi (pokladní organizace osobně osloví a požádá o zaplacení příspěvku posledních pár členů);
 3. akce "Vynášení Zimy ze vsi" - proběhne v neděli 21.3.2010 od 14 hod., rozdány úkoly k zajištění organizace; sítě - na plácek u hřbitova budou instalovány sítě do fotbalových branek při příležitosti akce "Vynášení Zimy ze vsi", sítě budou atypické (vyrobené na míru) a hrazené TJ Sokol Žehušice;
 4. schůze výkonného výboru - proběhne v pondělí 15.3.2010
 5. od 20 hod. v pizzerii Rija, všichni jsou srdečně zváni;
 6. diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

26. 2. 2010

Zápis ze dne 27.1.2010


 1. Vybírání členských příspěvků pro rok 2010
 2. slovo stávajícího předsedy - poděkování výkonnému výboru a všem členům za pořádání akcí v roce 2009, přání dalších úspěšných akcí v letech následujících,
 3. hospodaření v roce 2009 - zpráva paní Marcely Špitálníkové (pokladní naší organizace),
 4. volba nového předsedy - návrh výkonného výboru na novou předsedkyni Mgr. Lindu Johanidesovou (bez připomínek),
 5. obměna výkonného výboru - místo A. Burešové a L. Hradecké se do výkonného výboru přihlásily paní J. Stoklasová a P. Havlíčková,
 6. program akcí pro rok 2010 - naleznete v sekci Aktuálně
 7. Různé

  TJ Sokol Žehušice zakoupil v roce 2009 dva zahradní altány (3x6m), které si mohou členové organizace zapůjčit po domluvě s paní J. Suchánkovou (Žehušice 106, tel. 606 911 767), odhlasované půjčovné 150 Kč/altán/víkend.

  Informace o schůzích konaných většinou v pondělí v pizzerii Rija od 20 hod. najdete na www.zehusice.cz nebo na nástěnce proti OÚ (všechny schůze jsou veřejné).

  Zapsala: L. Johanidesová

15. 2. 2010

Zápis ze dne 4.1.2010


 1. zhodnocení akce "Silvestrovský fotbálek";
 2. detailní organizace plánované Tříkrálové sbírky (na 10.1.2010),
 3. vytvoření předběžného plánu akcí TJ Sokol Žehušice pro rok 2010 (bude schvalováno na výroční schůzi dne 27.1.2010),
 4. rozdělení úkolů na "Dětský karneval" - uskuteční se v sobotu 23.1.2010 (místo původně plánované neděle) od 14 hod. v tělocvičně místní ZŠ,
 5. diskuse a připomínky.

  Zapsala: L. Johanidesová

7. 2. 2010

Zápis ze dne 14.12.2009


 1. Silvestrovský fotbálek - proběhne dne 31.12. od 8.30 v tělocvičně místní ZŠ. Do soutěže se mohou přihlásit min. pětičlenná mužstva do 29.12. panu Dušanu Línkovi (osobně či na tel. 723 949 716) Startovné: 200 Kč za družstvo. Nutná sálová obuv. Odsouhlasen příspěvek ve výši 3000 Kč.
 2. Datum konání výroční členské schůze - ve středu 27.1.2010 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Žehušice.
 3. Změna výše příspěvků - odsouhlaseno snížení členského příspěvku pro mládež 16 - 18 let na 50 Kč.
 4. Termín tříkrálové sbírky - neděle 10.1.2010 v dopoledních hodinách. Výtěžek bude určen na profesionální vyčištění pomníků padlým obětem války v Žehušicích a Bojmanech.
 5. Dětský karneval - proběhne v neděli 24.1.2010 od 14 hod. v tělocvičně místní ZŠ.
 6. Výroční zpráva TJ Sokol Žehušice - bude zaslána všem obyvatelům Žehušic a Bojman do poštovních schránek.
 7. Cvičení žen a dívek a maminek s dětmi - znovu od prvního lednového týdne ve stejné dny a čas.
 8. Zhodnocení celoroční práce organizace.
 9. Diskuse.

  Zapsala: L. Johanidesová

17. 12. 2009

Zápis ze dne 24.11.2009


 1. Odvoz železného odpadu - Obecní úřad Žehušice věnoval TJ Sokol Žehušice železný šrot umístěný za budovou OÚ a také v kontejneru u čističky odpadních vod. V sobotu 21.11. proběhla brigáda členů TJ Sokol na vytřídění a rozřezání tohoto odpadu. Děkujeme za velkou účast na brigádě a především velké poděkování patří panu Luboši Markovi, který nejen zajistil odvoz odpadu, ale také tento odvoz zasponzoroval.
 2. Náčiní a pomůcky na cvičení žen a dívek a maminek s dětmi - částečně nakoupeny.
 3. Odsouhlasen nákup přenosného řečnického zařízení (zesilovač + dva mikrofony).
 4. Podána žádost o dotaci na činnost TJ Sokol Žehušice na OÚ Žehušice pro rok 2010 ve výši 20 000 Kč.
 5. Akce "Rozsvícení vánočního stromečku" - proběhne v neděli 29.11. od 16.30; usazení stromečku v neděli v 9.30, zdobení v 16.00 (členové).
 6. Akce "Vánoční tvořivé odpoledne" - proběhne v sobotu 12.12. od 15 hod. v hale místní ZŠ; hlavním programem: výroba dárků a dekorací pro malé i velké, doprovodný program: vystoupení tanečního kroužku, vystoupení divadelního ochotnického spolku (zatím v jednání), prodej drobných vánočních dekorací; příspěvek na materiál: 20 Kč; rozdělení úkolů mezi členy.
 7. Nákup inventární knihy - úkol pro paní J. Suchánkovou.
 8. Další schůze výkonného výboru - v pondělí 14.12. od 20 hod., pizzerie U Sedláka, všichni jsou srdečně zváni.


  Zapsala: L. Johanidesová
   

24. 11. 2009

Zápis ze dne 26.10.2009


 1. Magická noc - proběhne v neděli 1.11.2009 od 16 hod., sraz u ZŠ Žehušice; rozdělení úkolů a program akce.
 2. Návrhy na organizaci volby nového předsedy TJ Sokol Žehušice - na vlastní žádost se zříká funkce předsedy pan Miroslav Bednář; vzhledem k tomu, že se během roku nedostavil nikdo s návrhem na vhodného kandidáta (výzva proběhla na výroční lednové schůzi), bude do funkce zvolen některý ze členů výkonného výboru na schůzi výkonného výboru dne 24.11.2009 (v restauraci U Jelena, od 20 hod.). Všichni členové a příznivci TJ Sokol Žehušice jsou srdečně zváni.
 3. Návrhy na nákup pomůcek - mezi aktivity TJ Sokol Žehušice patří pravidelné cvičení žen a dívek, cvičení maminek s dětmi a jednorázové akce (zaměřené především na děti). Odhlasované návrhy: přenostný mikrofon, overbally, gumičky na cvičení, podložky na aerobic, dřevěné kužely, papírenské zboží (diplomy, barevné papíry ...). Návrh na nákup sítí na hřiště u hřbitova byl vzhledem k neutěšenému stavu hřiště po téměř každé návštěvě dětí zamítnut.
 4. Železná sobota - OÚ Žehušice odsouhlasil věnování starého železa za budovou OÚ naší organizaci. Hromadný svoz starého železa se neuskuteční, ale v případě, že se kdokoli bude chtít tohoto materiálu zbavit, má možnost odvézt jej v sobotu 21.11. za budovu OÚ (na místo, kde jsou kontejnery na tříděný odpad). Tímto vyzýváme mužské členy naší organizace, aby se společně domluvili na zpracování věnovaného starého kovu a jeho odvozu (kotoučové pily s sebou).
 5. MK Žehušice - velké poděkování panu magistru Rumlovi za vydání kalendáře s žehušickými artefakty, kde je i naše organizace představena u příležitosti obnovy dřevěného kříže.

  Zapsala: L. Johanidesová

29. 10. 2009

Stránka