Navigace

Obsah

Stránka

Zápis ze dne 21.9.2009


 1. Zhodnocení předešlých akcí - nohejbalový turnaj trojic (5.9.2009): vzhledem k velmi větrnému počasí byla účast sportovců celkem slušná; odhalení obnoveného kříže (6.9.2009): poděkování všem zainteresovaným, především dětem - recitátorům;
 2. Celodenní výlet zámek a labyrintárium Loučeň a ZOO Chleby - plánovaný na sobotu 26.9.2009, volná místa nabídnuta též nečlenům organizace vzhledem k volným místům v autobusu;
 3. Drakiáda (plánovaná na 17.10.2009) - předběžné návrhy na místo a čas konání, soutěžní kategorie atd.;
 4. Diskuze a připomínky;
 5. Termín další schůze - pondělí 5.10.2009 od 20 hod. v pizzerii Rija.

  Zapsala: L. Johanidesová

24. 9. 2009

Zápis ze dne 6.8.2009


 1. Nohejbalový turnaj - proběhne v sobotu 5.9.2009 na hřišti "v topolech", čas bude upřesněn na plakátech, startovné 50 Kč, turnaj je určen pro obyvatele Žehušic (a jejich přátele) - muže a ženy bez rozdílu věku;
 2. Odhalení obnoveného dřevěného kříže - proběhne na posvícenskou neděli 6.9.2009 v čase od 14 hod. za účasti pana faráře Jana Kmoníčka;
 3. Výlet pro členy TJ Sokol Žehušice - uskuteční se dne 26.9.2009, místo: Labyrintárium Loučeň a ZOO Chleby, bližší informace společně s přihláškou obdrží členové Sokola do poštovních schránek;
 4. Různé - TJ Sokol Žehušice zakoupil dva zahradní altány (3x6m), které si mohou členové organizace zapůjčit po domluvě s paní Janou Suchánkovou (Žehušice 106, tel. 606 911 767), odhlasované půjčovné: 150 Kč/altán/víkend;
 5. termíny dalších akcí: 17.10.2009 drakiáda, 1.11.2009 magická noc;
 6. Termín další schůze výkonného výboru - pondělí 31.8.2009 od 20 hod. v pizzerii Rija.

  Zapsala: L. Johanidesová

9. 8. 2009

Zápis ze dne 21.5.2009


 1. Jezdecké hobby závody (konané dne 16.5.2009) - program pro děti, který byl členy Sokola na tuto akci připraven, se bohužel nekonal. Pořadatelé nezajistili prostor pro hrací koutek. Ceny zakoupené na tuto akci budou proto použity na oslavu MDD.
 2. Herní plácek u hřbitova - díky několika dobrovolníkům byly práce na tomto prostoru téměř dokončeny. Děti se sem chodí bavit, takže "plácek" plní svou funkci. Ještě jednou díky všem brigádníkům a také sponzorům : Dáše Mečířové (nové keříčky) a Davidu Suchému (Autodoprava Kolín).
 3. MDD - akce proběhne v sobotu 6.6.2009 od 15 hod. v areálu místní ZŠ. Byly vytvořeny požadavky, které budou zahrnuty v "žádosti o pronájem školních prostor". Rozvrh soutěží a her, návrhy cen pro děti, zajištění občerstvení, oslovení dobrovolníků ochotných pomoci na této akci, oslovení sponzorů...
 4. Diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

24. 5. 2009

Zápis ze dne 11.5.2009


 1. Jezdecké hobby závody (16.5.2009) - bližší rozdělení úkolů v rámci doprovodného programu pro děti.
 2. Dřevěný kříž - umístění aktuální fotodokumentace realizace kříže na internetové stránky a nástěnku TJ Sokol, předpokládaný termín odhalení kříže: v neděli 6.9.2009 při příležitosti žehušického posvícení.
 3. Rodičovská schůzka v žehušické MŠ - ve čtvrtek 15.5.2009 od 17 hod proběhne rodičovská schůzka v místní MŠ; na programu bude mj. také vytvoření návštěvního řádu na rekonstruované dětské hřiště, které by mělo sloužit nejen potřebám MŠ, ale také veřejnosti.Proto se zástupci TJ Sokol schůzky zúčastní.
 4. Zájezd pro dětské členy TJ Sokol a jejich doprovod - předpokládané místo zájezdu: Labyrintárium při zámku Loučeň a ZOO Chleby, termín: září 2009 (bude upřesněno).
 5. MDD - Dětský den proběhne v areálu školního hřiště dne 6.6.2009; do další schůze výkonného výboru dojde k oslovení několika podnikatelů: sponzorské dary na odměny pro děti, provoz občerstvení.
 6. Přihlášky pro nové členy - na internetových stránkách bude umístěna závazná přihláška do TJ Sokol Žehušice s bližšími informacemi o členství.
 7. Herní plácek u hřbitova - díky několika ochotným lidem vzniká u hřbitova herní prostor pro děti. V nejbližších dnech budou práce dokončeny. Všem dobrovolníkům patří velký dík.
 8. Termín další schůze výkonného výboru - čtvrtek 21.5.2009 v pizzerii Rija (zřejmě na tomto místě naposledy kvůli nevyhovující akustice).
 9. Diskuze

  Zapsala: L. Johanidesová

15. 5. 2009

Zápis ze dne 14.4.2009


 1. Organizace doprovodného programu pro děti na Jezdeckých hobby závodech – závody se konají v sobotu 16.5.2009 od 12.45 hod., doprovodný program bude probíhat od 13.30 do 15.30 hod. formou sportovních a táborových her; příspěvek TJ Sokol Žehušice na sladké odměny 500 Kč.
 2. Stavění Máje – v kompetenci „mladých“ členů Sokola + hudebně pohybové vystoupení tanečního kroužku Zuzany Havlíkové Heřmánkové.
 3. Plánování zájezdu pro členy TJ Sokol Žehušice – předpokládaný termín zájezdu: září 2009.
 4. Zastupitelstvo městyse Žehušice odsouhlasilo dotaci pro TJ Sokol Žehušice na rok 2009 ve výši 20 000 Kč.
 5. Letní hudební zábava – vzhledem k finanční a organizační náročnosti nepodpořil výkonný výbor konání této akce pro letošní rok.
 6. Vytvoření herního koutku – na zelené ploše u místního hřbitova se formou dobrovolné „brigády“ vybuduje herní koutek; materiál (dřevěné půlkuláky) dodá Obecní úřad Žehušice, další potřeby pro vytvoření a upevnění hracích prvků + práci zajistí TJ Sokol Žehušice; první dobrovolná schůzka všech, kteří se chtějí zapojit, proběhne v sobotu 18.4.2009 u hřbitova.

  Zapsala: L. Johanidesová

18. 4. 2009

Zápis ze dne 23.3.2009


 1. Jednání o dřevěném kříži – na základě výzvy hledání zájemce na výrobu dřevěného kříže se dostavil na schůzi výkonného výboru truhlář pan Norbert Houska. Byly s ním projednány veškeré požadavky a podmínky výroby kříže a došlo k dohodě, na základě které pan Houska dřevěný kříž vyrobí.
 2. Stavění Máje – organizaci této akce na sebe převzali „mladí členové TJ Sokol“ pod vedením V. Rolence, termín konání 30.4.2009.
 3. Vynášení Zimy ze vsi – doplňující informace k organizaci a programu (akce plánovaná na neděli 29.3.2009).
 4. Termín další schůze výkonného výboru – úterý 14.4.2009 v pizzerii Rija.
 5. Diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

27. 3. 2009

Zápis ze dne 9.3.2009


 1. Zhodnocení „Dětského karnevalu“ (konaného 1.3.2009) – velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci akce.
 2. Odsouhlasení termínu a místa na oslavu MDD – 6.6.2009 u ZŠ Žehušice.
 3. Přijetí žádosti pana M. Hrubeše na vytvoření doprovodného programu pro děti v rámci „Jezdeckých hobby závodů“ (termín konání pravděpodobně 17.5.2009).
 4. Podání žádosti o dotaci pro TJ Sokol Žehušice na OÚ Žehušice – pro letošní rok 2009.
 5. Jednání o dřevěném kříži – veřejné oslovení zájemců o vytvoření dřevěného kříže; postavu Krista umělecky zpracuje sl. Zuzana Rumlová.
 6. Předběžný termín a místo konání letní zábavy – 15.8.2009, ZŠ Žehušice (stále v jednání).
 7. Organizace nejbližší akce „Vynášení Zimy ze vsi“ – hlavní organizátorka G. Rychnovská; rozdělení dílčích úkolů a příprava programu.
 8. Diskuze.

  Zapsala: L. Johanidesová

13. 3. 2009

Zápis ze dne 28.1.2009


 1. úvodní slovo předsedy TJ Sokol Žehušice p. Bednáře
 2. poplatky pro rok 2009 - dospělí 100 Kč, děti 50 Kč – odsouhlaseno
 3. zrušení účtu TJ Sokol Žehušice v bance v Čáslavi a následné zřízení účtu u České Pošty v Žehušicích
 4. volba výboru TJ Sokol Žehušice
 5. termín volby nového předsedy – podzim 2009
 6. plán akcí pro rok 2009 (L. Johanidesová)
 7. dotace pro rok 2010 – požádat městys Žehušice o příspěvek 20 000 Kč
 8. evidence členů, výběr poplatků
 9. poděkování účastníkům Tříkrálové sbírky
 10. dotisk přihlášek do TJ Sokol Žehušice pro obyvatele obce Bojmany
 11. rozvržení úkolů pro dětský karneval
 12. návrh na akci „Stavění máje“ a na obnovení Žehušické pouti
 13. diskuse

  Zapsala: Ing. Gabriela Rychnovská
   

2. 2. 2009

Stránka