Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 5
poslední

Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 16.8.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 16.8.2017 od 7:30 do 15:30 hodin v Bojmanech a v Žehušicích.

viz příloha celý text

ostatní | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dne 15.8.2017

Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 15.8.2017 od 7:30 do 17:30 hodin.
Odběrná místa:
Hlavní 4,6,8,25,26,27,28,30,31,42,48,53,106,115,120,131,134,135,142,149,150,155,156,157,168,181.
Na Kopečku 33,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,119,128
Ve Dvoře 17,21
Zahradnická 137,152,159,160,161,162,163,164,165,166,167,172,176
Zámecká 14,15,16,22,130
č.p:/č.orinet. bez ulic 3,173,174,208
celý text

ostatní | 24. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro občany!!!

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v úterý 11.7.2017 od 7.30 do 16.00 hodin v souvislosti s opravami na trafostanici u základní školy v Žehušicích je mimo provoz vodovodní soustava. celý text

ostatní | 11. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro občany

Žádáme občany, aby nahlásili stavy svých vodoměrů nejpozději do středy 28.6.2017!!! Děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 23. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Autobusový zájezd do zábavního parku Mirákulum

TJ Sokol Žehušice, z.s. Vás srdečně zve na autobusový zájezd do zábavního parku Mirákulum, který se uskuteční v sobotu 1. července 2017. Cena 130,- Kč/ osobu. Odjezd autobusu v 9.00 hodin z parkoviště před MŠ v Žehušicích. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Žehušice. celý text

ostatní | 31. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

1. kolo okrskové soutěže kutnohorského okrsku č. 1 - Kačina v požárním útoku

SDH Žehušice Vás všechny srdečně zve na 1. kolo okrskové soutěže kutnohorského okrsku č. 1 - Kačina v požárním útoku, které se uskuteční v sobotu 27.5.2017 na louce za ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích. celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Cvičení předškoláků 11. a 18. 5. 2017 odpadá!!!

Cvičení předškoláků ve čtvrtek 11. a 18. 5. 2017 odpadá z důvodu nepřítomnosti cvičitelky (vybíjená Benešov a škola v přírodě). Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Provázení na Kačině 12. - 16. 6. 2017

VIII. třída ZŠ J.V.Sticha-Punta Žehušice Vás srdečně zve na prohlídku zámeckých expozic na Kačině ve dnech 12. - 16. 6. 2017. Vstupné: zdarma. celý text

ostatní | 16. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Akademie třetího věku stále pokračuje!!!

Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového nejen z historie, ale zároveň se pobavit, na naše jarní setkání, která se konají v níže uvedených termínech v ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích vždy od 16.00 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.
celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Situace a problémy obecního vodovodu - zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z obecního vodovodu!!!

Vážení spoluobčané,
omlouváme se za vzniklé problémy s výpadky obecní vody, které obec usilovně řeší. Poslední výpadky vody jsou způsobeny nadměrnou spotřebou, kterou nejsme v současné době schopni pokrýt z vlastních zdrojů. Odborným průzkumem bylo zjištěno, že u obou vrtů došlo pravděpodobně k rozsáhlejšímu zakolmatování horninového prostředí okolo vrtů, jež není možné již vyčistit. Jeden z vrtů je nyní téměř nefunkční a naplno tedy pracuje pouze jeden. Na řešení problému se i nadále pracuje s odbornou firmou. V současné době se pracuje na dopojení třetího vrtu a zastupitelstvo odsouhlasilo vyhledání dalších možných zdrojů vody (tedy dalších vrtů). Situace je opravdu velmi vážná, a proto Vás žádáme, abyste se snažili s obecní vodou šetřit. V této souvislosti i nadále platí zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad vodou z obecního vodovodu. Obec dělá maximum proto, aby se vzniklé problémy co nejdříve vyřešily, ale bohužel Vám nemůžeme zaručit, že se již nebudou opakovat.
Předem Vám děkujeme za spolupráci a za pochopení. celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Svoz komunálního odpadu a biodpadu v roce 2017

Od 1. 12. 2016 – 31. 3. 2017 bude svážen každý týden komunální odpad.
Od 1. 4. 2017 – 30. 11. 2017 bude svážen na střídačku komunální odpad (lichý týden) a bioodpad (sudý týden).
První svoz bioodpadu proběhne v pátek 7. 4. 2017.
celý text

ostatní | 30. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE TOHOTO ROKU ZAČÍNÁ!!!

V březnu započne největší investiční akce obce za posledních několik let - „Komunikace v lokalitě Za Humny“. Jedná se kompletní výstavbu komunikací a chodníků v této lokalitě.
Celá akce bude probíhat za plného provozu s dočasným omezením jednotlivých úseků. Jedná se o rozsáhlou stavbu na poměrně velkém území obce, proto prosíme občany o shovívavost a trpělivost zejména co se hluku a prašnosti týče. Pokud nám bude přát počasí, měli bychom vše zvládnout do konce listopadu. Důležité bude dodržovat přísná bezpečnostní opatření, proto touto cestou apelujeme zejména na rodiče, aby zakázali dětem zdržovat se v místech, kam bude vstup zakázán a malé děti měli neustále pod dohledem. Bude zde množství výkopů, které jsou už samy o sobě velmi nebezpečné. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dohlédněte na své děti, abychom předešli nepříjemným událostem. Předem Vám děkujeme za spolupráci a držme si palce, ať se vše podaří tak, jak má. Odměnou by nám měla být moderní novodobá čtvrť. V případě jakýchkoliv dotazů volejte přímo stavbyvedoucí - pan Fanta tel.: 724 757 000 nebo pan Čuda tel.: 606 601 268.
celý text

ostatní | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Bojmany slaví 760 let

Vážení spoluobčané,
v letošním roce slaví naše Bojmany významné výročí – 760 let od první písemné zmínky. Historii a životu Bojman bude věnováno červnové číslo našeho Čtvrtletníku. Oslavy tohoto významného výročí proběhnou 17. června 2017. Kromě výstav budou probíhat i další doprovodné akce. Plánována je opět beseda s Mgr. Viktorem Heřmánkem, který se již dlouhá léta historií Bojman zabývá. V současné době připravujeme program a shromažďujeme materiály k vydání almanachu, kde bychom chtěli zmapovat historii Bojman v 19. a 20. století až dodnes. Tímto bychom chtěli požádat Vás všechny, kteří byste mohli zapůjčit fotografie, pohlednice, dopisy, kroniky, mapy, rodinné dokumenty (rodné listy, oddací listy Vašich předků, domovní listy, zvukové záznamy, staré kresby, obrazy, dobové rodinné fotografie), náboženské předměty, dobové oblečení, dobové stroje, nářadí, zemědělské kalendáře, osobní zápisky, zkrátka jakékoliv dochované předměty spojené s historií Bojman, které by mohly sloužit jako podklady pro vydání almanachu nebo k výstavním účelům, abyste se se všemi dokumenty dostavili dne 3. března 2017 v době od 17.00 do 20.00 hodin do místní hospůdky v Bojmanech. Veškeré dokumenty budou přímo tam naskenovány do počítače a ihned Vám vráceny zpátky. Kontaktovat nás můžete i kdykoliv jindy na OÚ v Žehušicích.
celý text

ostatní | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace k zápisu do 1. třídy

Termín zápisu do 1. třídy v ZŠ J.V.Sticha - Punta Žehušice je v pátek 7. dubna 2014 v době od 11 do 16 hodin. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31.8.2011. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být vyřízena do 30. dubna 2017!!! Více informací viz příloha. celý text

ostatní | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2017

Oblastní charita Kutná Hora děkuje všem organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2017!!! celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Středočeský Zlatý Ámos je v Žehušicích!!!

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 proběhlo na zámku Berchtold středočeské regionální kolo ankety Zlatý Ámos. Středočeským Zlatým Ámosem se stal Miroslav Procházka, učitel na prvním stupni ZŠ Jana Václava - Sticha Punta v Žehušicích. Pan Procházka postupuje do semifinále, které se uskuteční 1. března 2017 v zrcadlových sálech MŠMT. Držíme palce!!!
celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Cvičení předškoláků

Cvičení předškoláků je určeno pro děti ve věku 3 - 6 let, které jsou již dostatečně sociálně a tělesně vyzrálé natolik, aby samostatně zvládly hodinové cvičení v kolektivu pod vedením dvou dospělých osob. Cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností dětí prostřednictvím tradičních i netradičních kolektivních her a soutěží, her se zpěvy a říkadly.
Na konci roku 2016 se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje ve výši 14 000,- Kč na nákup tělocvičného náčiní a nářadí. TJ Sokol Žehušice z. s. pak ze svých prostředků investovala dalších 6 000,- Kč, což bylo podmínkou získání dotace. Tímto Středočeskému kraji velmi děkujeme.
Cvičení předškoláků je otevřená skupina, do které mohou děti přijít a přihlásit se i během školního roku. Cvičíme každý čtvrtek od 16.00 - 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Žehušice. V případě zájmu přijďte a nezapomeňte dětem vzít pohodlné sportovní oblečení a obuv, pití a notýsek. :-)
celý text

ostatní | 17. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2017

V neděli 8. ledna 2017 se uskutečnila v našich obcích tradiční Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora. Sníh dodal této akci krásnou zimní atmosféru. Vybralo se úžasných 21.551,- Kč (z toho v Bojmanech 3.205,- Kč). Za Vaši vstřícnost a štědrost velmi děkujeme.
Výtěžek sbírky je určený z větší části na dobudování Střediska Na Sioně a z části na služby pro osoby se zdravotním handicapem, na programy pro rodiče s dětmi a práce dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociální péče. celý text

ostatní | 10. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Setkání seniorů 25.11.2016

V pátek 25.11.2016 proběhne od 16.00 hodin v ZŠ J.V.Sticha - Punta Žehušice již tradiční setkání našich seniorů. K poslechu a tanci zahraje hudební skupina pana Vávry. Občerstvení zajištěno. Na programu bude také vystoupení dětí ze ZŠ a promítání historických filmů ze života obce. Těšíme se na setkání s Vámi. celý text

ostatní | 16. 11. 2016 | Autor: Správce Webu

Akademie třetího věku - zábavná historie

Úterý 1.11. od 16:00 hod. v ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích
Téma: Zábavná historie cestování
celý text

ostatní | 31. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na DRAKIÁDU v Rohozci dne 30.10.2016

Pozvánka na Drakiádu v Rohozci dne 30.10.2016 celý text

ostatní | 26. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Posvícenský nohejbalový turnaj a posvícenská taneční zábava

V sobotu 3. září 2016 proběhne od 9.00 hodin na hřišti V Topolech posvícenský nohejbalový turnaj. Večer jste pak všichni zváni od 20.00 hodin do venkovního atria ZŠ Žehušice na posvícenskou taneční zábavu. celý text

náš tip | 16. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Sbírka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov vyhlašuje mimořádnou sbírku použitého ošacení a potřeb do domácnosti z důvodu vzrůstajících požadavků na poskytnutí materiální pomoci. Věci noste zabalené do igelitových pytlů a krabic na OÚ Žehušice do 8. 7.2016. Předem děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 20. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Dětský den v Žehušicích

TJ Sokol Žehušice z.s. ve spolupráci s historickou skupinou Beřkovští ze Šebířova pořádají dětské odpoledne na téma "Ať žijí rytíři!". Akce se uskuteční v sobotu 28.5.2016 od 14.30 hodin na školním hřišti ZŠ Žehušice. Občerstvení zajištěno! celý text

ostatní | 18. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu

Od 1. 4. 2016 – 30. 11. 2016 bude svážen na střídačku komunální odpad (lichý týden) a bioodpad (sudý týden). První svoz bioodpadu proběhne v pátek 8.4.2016. Svozovým dnem zůstává pátek. celý text

ostatní | 12. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Městys Žehušice se připojí k Hodině Země 2016!!!

Zastupitelstvo městyse Žehušice odsouhlasilo na svém zasedání dne 22.2.2016 připojení se k Hodině Země 2016 a to zhasnutím veřejného osvětlení v obci v sobotu 19. března 2016 od 20.30 do 21.30 hodin. Více informací o dané akci naleznete na www.hodinazeme.cz. celý text

ostatní | 10. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Josefovská zábava 19.3.2016

TJ Sokol Žehušice Vás srdečně zve na Josefovskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 19.3.2016 od 20.00 hodin v sále Restaurace U Jelena v Žehušicích. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Animace, těšit se můžete na hru o štěstí a taneční vystoupení ve stylu country. Vstupné 100,- Kč. celý text

ostatní | 9. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Sbírka použitého ošacení

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, lůžkovin, obuvi, hraček, péřových polštářů a přikrývek a knih. Věci noste zabalené do igelitových pytlů a krabic do 29.2.2016 na OÚ Žehušice. Předem děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 9. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Zájezd na muzikál "Mýdlový princ"

Městys Žehušice pro Vás připravil i v letošním roce autobusový zájezd tentokrát do Divadla Broadway v Praze na muzikál "Mýdlový princ", který se uskuteční v sobotu 11. června 2016. Běžná cena vstupenky je 799,- Kč, městys Žehušice Vám nabízí vstupenku za cenu 490,- Kč. K dispozici je pouhých 48 vstupenek (omezený počtem míst v autobusu). Příspěvek na dopravu činí 100,- Kč na dospělou osobu, děti mají dopravu zdarma. V případě zájmu je nutné se co nejdříve nahlásit na OÚ Žehušice a nejpozději do 29. dubna 2016 zaplatit vstupenky. celý text

ostatní | 8. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2016

Oblastní charita Kutná Hora děkuje všem organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2016! celý text

ostatní | 2. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
první
ze 5
poslední