Navigace

Obsah

Nabídka pozemků

Aktuálně městys Žehušice nenabízí žádné pozemky. Bližší informace obdržíte na OÚ.

Městys Žehušice na základě schváleného územního plánu nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Humny za cenu 270 Kč/m2. Na zajištění technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace) je dále hrazem stavebníkem investiční příspěvek ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek se hradí obci až před vydáním stavebního povolení (nehradí se tedy při koupi pozemku) - to platí při koupi pozemku jak od obce, tak od soukromé osoby.

 V současné době je zde postaveno a rozestavěno 53 rodinných domů, z toho třetina již zkolaudovaných. Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina) byly dokončeny v celém území. Současně s prováděnými pracemi bylo provedeno položení potrubí dešťové kanalizace. Postupně se buduje veřejné osvětlení, na další část je požádáno o stavební povolení. Podle finančních možností je zpevňován podklad pod budoucí komunikace. Dokončena je projektová dokumentace na komunikace v této lokalitě. Postupně v této lokalitě probíhá výstavba veřejného osvětlení.

 

Aktualizované regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů

 • uliční čára 6 m
 • stavba od hranice sousedního minimálně 3 m
 • výška hřebene střechy max. 9 m od úrovně podlahy 1.N.P.
 • zastavěná plocha do 200 m2
 • garáž přímo v domě nebo v přímé souvislosti s ním, alter. garážové stání, ve vyjímečných případech umístění samostatné garáže s ohledem na situaci stavební parcely v území
 • RD přízemní bez využití podkroví, nebo s využitým podkrovím
 • rodinný dům podsklepený nebo nepodsklepený
 • střechy sedlové, valbové a jejich kombinace
 • krytina skládaná, tašková, keramická, betonová, desková např. Beternit, z ocelového profilovaného plechu v barevných odstínech dle nabídek výrobců v matném provedení s výjimkou modré
 • oplocení u pozemků ( č. 240/120, 240/123, 240/124, 240/125, 240/127, 240/104, 240/113, 240/118, 240/119, 240/151 + 240/135, 240/134, 240/133, 240/132, 240/131, 240/130, 240/129 ) na straně pěší zóny bude provedeno z pletiva na ocelových sloupcích výšky 180 cm s nízkou betonovou podezdívkou
 • doplňkové stavby budou svým vzhledem odpovídat stavbě hlavní
 • dešťové vody budou svedeny okapy a žlaby na vlastní pozemek se vsakováním

 

Technická infrastruktura

 • zásobování rodinného domu pitnou vodu z veřejného rozvodu, alter. řešení z vlastní domovní studny
 • splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou přes revizní šachtu do stokové sítě v obci
 • elektrická energie bude zajištěna na základě požadavku žadatele (stavebníka – vyplněná žádost s přílohami ) u ČEZ, a.s. pobočka Kolín.
 • plynofikace rodinného domu bude zajištěna na základě požadavku žadatele (stavebníka – vyplněná žádost s přílohami) u RWE a.s., pobočka Kolín.

Schváleno zastupitelstvem obce Žehušice 23.8.2006