Obsah

2008

Nově vznikající lokalita, kde probíhá výstavba nových rodinných domů. Byla dokončena a zkolaudována další část kanalizace, vodovodu a plynovodů, včetně přípojek. Na kanalizaci a vodovod byly poskytnuty dotace. Ve 3. čtvrtletí 2008 byla zahájena 1. etapa elektrifikace s dokončením v roce 2008. Byla zpracována projektová dokumentace (výškopis) na místní komunikace Za humny. V tomto roce bylo prodáno 15 stavebních pozemků a bylo rozestavěno 21 rodinných domů.